Piknik z profilaktyką, zabawą i muzyką!
Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie

Już po raz X odbył się bezalkoholowy Piknik Rodzinny otwierający Jesienną Szkołę Profilaktyki, zorganizowany przez Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach. Imprezę rozpoczęła Kierownik Biura Agnieszka Borowska-Paszek, uroczystego otwarcia Pikniku dokonali natomiast Burmistrz Marian Błachut oraz Przewodnicząca GKRPA Joanna Badowska. Na pikniku korzystano z fachowych porad specjalistów i licznych atrakcji, gwiazdą wieczoru był zespół TRUBADURZY.

Uczestnicy imprezy, która odbyła się 9 września na Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach, mogli wziąć udział w przygotowanych zabawach i animacjach. Na dzieci oraz rodziców czekały liczne atrakcje: dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny i zamki oraz stoiska z malowaniem twarzy i zaplataniem kolorowych warkoczyków, z których dzieci mogły korzystać nieodpłatnie. Gwiazdą wieczoru był legendarny zespół TRUBADURZY.

W czasie trwania imprezy w namiocie eksperckim Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień dyżurowali terapeuci uzależnień. Można było skorzystać z fachowego poradnictwa oraz skorzystać z materiałów edukacyjnych. Materiały edukacyjne i ulotki rozdawali także członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nowy Fitness Park prowadził porady dotyczące zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania, zaś tancerze uczyli uczestników Pikniku podstaw tańca towarzyskiego. Pracownicy Apteki całodobowa Lekosfera w Kauflandzie zapewnili pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz pomiar poziomu cukru we krwi wraz z omówieniem wyniku przez personel fachowy.

Ponadto Ratownicy PCK prowadzili instruktaż udzielania pierwszej pomocy, zaś funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji odwiedził Piknik wraz z psem policyjnym. Dzieci z wielkim entuzjazmem oglądały także wóz i sprzęt Strażacki Ochotniczej Straży Pożarnej.

W czasie trwania pikniku mieszkańcy Gminy mogli zapoznać się z działalnością Świetlicy socjoterapeutycznej „Zatoka”, która finansowana jest z budżetu Gminy.

Celami imprezy było:

  • promowanie trzeźwości oraz zdrowego stylu życia,
  • promowanie wartości rodzinnych, podkreślanie roli rodziny w procesie wychowywania dzieci i młodzieży,
  • edukacja publiczna (w czasie imprezy działały punkty informacyjne, odbywały się dyżury specjalistów, rozdawano ulotki o tematyce profilaktycznej)
  • realizacja kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł
 

Autor: Agnieszka Borowska-Paszek, Kierownik Biura ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach

Źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Partnerzy 2001 – 2014: