Dzień Sportu i rodzinnej integracji!
Prudnik, woj. opolskie

Szkolny Dzień Sportu, który zorganizowano w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Prudniku w ramach kampanii ZTU, wypełniły ciekawe i atrakcyjne zadania przygotowane dla uczniów i ich rodzin. – Celem przedsięwzięcia było kształtowanie u uczniów umiejętności spędzania wolnego czasu z rodziną, a także minimalizowanie agresywnych zachowań, przeciwdziałanie nałogom i uczenie tolerancji – opowiada Anna Suwała, szkolny psycholog.

W ramach kontynuacji działań profilaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Prudniku zrealizowano Szkolny Dzień Sportu „Wyjątkowy każdy z nas” w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Dzień Sportu miał charakter integracyjny, skierowany był do uczniów i ich rodzin. Celem podejmowanych działań było kształtowanie u uczniów umiejętności spędzania wolnego czasu z rodziną. Zaproponowano ciekawe i atrakcyjne zadania zmierzające do pokonania nieśmiałości, rozwijania odwagi, stworzenia warunków do miłej i bezpiecznej zabawy, poprzez kształtowanie u dzieci szacunku i miłości dla rodziców i kolegów. Celem było również minimalizowanie agresywnych zachowań, przeciwdziałania nałogom, uczenia tolerancji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Szkolnego Dnia Sportu. Poniżej znajdują się opisy konkurencji oraz plan całego dnia.

9.30 – uczniowie klas IV-VII z wychowawcą klasy schodzą na boisko szkolne.

10 uczniów z każdej klasy w strojach sportowych uczestniczy w następujących konkurencjach sportowych:

- bieg na 60 metrów,

- skok w dal,

- prowadzenie piłki nożnej po slalomie na czas,

- kozłowanie piłki po slalomie na czas,

- rzuty do kosza (3 rzuty),

Reprezentacja uczniów klas V- VI rozgrywają mecze w mini piłkę nożną:

- Reprezentacja dziewczynek klas V z reprezentacją dziewczynek klas VI (6 dziewczynek w tym jedna dziewczynka rezerwowa)

- Reprezentacja chłopców klas V z reprezentacją chłopców klas VI (6 chłopców w tym jeden chłopiec rezerwowy)

Wychowawcy klas zgłosili uczniów tzw. Szóstki reprezentujących klasę do nauczycieli wychowania fizycznego do 14.06. 2018r.

Ogłoszone zostały również konkursy:

- konkurs dla uczniów klas IV-VII pt. „Wyjątkowy każdy z nas”.

Zadaniem konkursu było wykonanie pracy plastyczno-literackiej „Autoportret”.

- konkurs dla uczniów klas IV-VII - za ubiór klasowy oraz za aktywność kibicowania.

Wychowawcy klas kibicowali razem ze swoimi klasami. Po zakończeniu wszystkich konkurencji ogłoszono wyniki i rozdano nagrody.

Organizatorzy: nauczyciele wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, psycholog i pedagog szkolny.

Autor: Anna Suwała, psycholog w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Prudniku

Partnerzy 2001 – 2014: