Nasza szkoła, ta ze wspomnień i obecna!
Praszka, woj. opolskie

– Podczas Festynu z okazji 80-lecia SP im. Wincentego Witosa w Kowalach uczniowie zaprezentowali swoje talenty wokalne, taneczne i aktorskie. Przygotowali przedstawienie, które pomogło widzom przenieść się wspomnieniami do szkoły sprzed lat i porównać ją z wersją dzisiejszą – opowiada Ewelina Czop-Szymańska, koordynatorka ZTU. Wartości wokół których skupione były szkolne działania w ZTU 2018 to tolerancja, wyrozumiałość, ofiarnością, życzliwość i prawdziwa przyjaźń.

W tej edycji kampanii, budowaliśmy u dzieci i młodzieży poczucie własnej wartości, kształtowaliśmy umiejętność pozytywnego myślenia i pomagaliśmy dostrzec im ich własne zalety. Kładliśmy nacisk na to, aby nasi uczniowie kierowali się w życiu tolerancją, wyrozumiałością, ofiarnością, życzliwością i prawdziwą przyjaźnią. Uświadamialiśmy również rodzicom jak ważne jest kształtowanie poczucia własnej wartości u swoich dzieci. W ramach kampanii przeprowadziliśmy liczne konkursy.

10 czerwca odbył się Festyn z okazji 80-lecia szkoły, podczas którego nasi uczniowie zaprezentowali swoje talenty wokalne, taneczne i aktorskie. Przygotowali przedstawienie, które pomogło widzom przenieść się wspomnieniami do szkoły sprzed lat i porównać ją z wersją dzisiejszą. Wiele braw zebrali najmłodsi wychowankowie naszej placówki. Były też niespodzianki, które wywołały wiele radości wśród naszych podopiecznych.

Miło spędziliśmy czas podczas wycieczek rowerowych. Zwiedziliśmy najbliższą okolicę, upiekliśmy kiełbaski oraz zachęcaliśmy uczniów do prowadzenia zdrowego trybu życia bez używek.

Nagrody ufundowane zostały przez Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Praszce.

Autor: Ewelina Czop-Szymańska, SP w Kowalach

Relację nadesłał Andrzej Podyma, Pełnomocnik Burmistrza Praszki ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynator ZTU

Partnerzy 2001 – 2014: