Kampania ZTU pomaga uwierzyć w siebie!
Prudnik, woj. opolskie

– Przeprowadzone w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku zajęcia z wykorzystaniem materiałów ZTU pomogły uczniom uwierzyć we własne umiejętności i kompetencje oraz wzmocnić pewność siebie – mówi pedagog Aleksandra Wójtowicz. Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku uczestniczyli także w przygotowaniach oraz obchodach Biegu Prymasowskiego.

Tegorocznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018 przyświecało hasło „Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję!”. W ramach godzin wychowawczych przeprowadzone zostały zajęcia z wykorzystaniem ulotek edukacyjno-profilaktycznych: „Najtrudniej poznać samego siebie” oraz „Akceptuję samego siebie”. Przeprowadzone zajęcia pomogły uczniom uwierzyć we własne umiejętności i kompetencje oraz wzmocnić pewność siebie.

Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczno-literacki „Autoportret”. Udział w nim wzięło 23 uczniów, którzy wykonali prace plastyczne lub literackie różnymi technikami. 9 uczniów wzięło również udział w konkursie literackim „Sztuka autoprezentacji”, w ramach którego wykonali prace literackie różnymi technikami. Wszyscy uczestnicy biorący w nich udział zostali nagrodzeni, czyli 32 osoby.

W ramach kampanii zostały przekazane rodzicom ulotki edukacyjne „Poczucie własnej wartości kluczem do szczęścia”, zawarte w nich wskazówki pomagają lepiej poznać swoje dziecko, jego potrzeby, zachowanie oraz cechy osobowości.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku uczestniczyli także w przygotowaniach oraz obchodach Biegu Prymasowskiego, który ma na celu kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie, kształtowania postaw prozdrowotnych oraz rozwijania relacji rówieśniczych.

Autor: Aleksandra Wójtowicz

Materiał nadesłała: Ludmiła Lisowska, Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku

Partnerzy 2001 – 2014: