Kampania w duchu sportowej rywalizacji!
Repki, woj. mazowieckie

Zespół Szkół w Repkach, GKRPA, GOPS i Posterunek Policji w Repkach byli organizatorami sportowych zawodów dla uczniów klas I-III, które przeprowadzono na boisku przy ZS w Repkach. – Przedsięwzięciu patronowała Wójt Gminy Repki Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz. Celem imprezy było rozwijanie prawidłowych postaw sportowej rywalizacji, popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu i promowanie życia bez uzależnień – opowiada Teresa Stasiuk, Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki.

W ramach XVIII edycji ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 14 czerwca na boisku przy Zespole Szkół w Repkach odbyły się zawody sportowe dla dzieci z klas I-III.

W zespołach dzieci walczyły w konkurencjach: piłka w tunelu, sadzenie ziemniaków i rzut do celu, a w drużynach rozegrano mecz piłki nożnej i zbijaka. Mali zawodnicy biegali też na 60m. Celem przedsięwzięcia, któremu patronowała Wójt Gminy Repki Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz, było rozwijanie prawidłowych postaw sportowej rywalizacji, popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu i promowanie życia bez uzależnień.

Organizatorami zawodów byli: Zespół Szkół w Repkach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Posterunek Policji w Repkach. Szkoły dostały puchary i po 2 piłki za udział w zawodach, a wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa i nagrody, zwycięzców biegów dodatkowo nagrodzono medalami. W imprezie wzięło udział ponad 100 dzieci.

Klasyfikacja:

Klasa I

  1. Biegi na 60m chłopców
 

I miejsce – Hubert Tomczuk

II miejsce – Tymoteusz Bojar

III miejsce – Karol Cielemęcki

  1. Biegi na 60m dziewcząt
 

I miejsce – Lena Cielemęcka

II miejsce – Maja Grochocka

III miejsce – Maja Izdebska

Klasa II

  1. Biegi na 60m chłopców
 

I miejsce - Mikołaj Kruś

II miejsce – Dawid Gregorczuk

III miejsce – Dawid Czarnocki

  1. Biegi na 60m dziewcząt
 

I miejsce – Ala Siemieniak

II miejsce – Julia Olszewska

III miejsce – Lila Sowa

Klasa III

  1. Biegi na 60m chłopców
 

I miejsce – Karol Wyszomirski

II miejsce – Mikołaj Gerałtowski

III miejsce – Alex Romańczuk

  1. Biegi na 60m dziewcząt
 

I miejsce – Martyna Gałecka

II miejsce – Amelka Borychowska

III miejsce – Svetłana Livitchi

Autor: Teresa Stasiuk, Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki

Partnerzy 2001 – 2014: