Aktywnie wspieramy pozytywne wybory!
Trawniki, woj. lubelskie

Jedenastą już kampanię ZTU w SP im. ks. Piotra Ściegiennego w Oleśnikach koordynowała nauczycielka Elżbieta Kowalewska, gminnym koordynatorem został Leszek Tarkowski z UG w Trawnikach. Uczestników ZTU zaproszono na takie imprezy jak Dzień Ziemi, Gminny Konkurs Ortograficzny, Biegi Przełajowe oraz XVII Gminny Festiwal Pieśni i Tańców Ludowych. Na zajęciach w szkole poruszano temat nałogów, przemocy i agresji, uczono także współdziałania w grupie rówieśniczej.

Szkolnym koordynatorem kampanii w Szkole Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego w Oleśnikach została, jak i w latach ubiegłych, Elżbieta Kowalewska, nauczycielka przyrody, zajęć technicznych i plastyki. Koordynatorem gminnym został Leszek Tarkowski z Urzędu Gminy w Trawnikach.

W szkole wychowawcy klas I i III i klas IV – VII przeprowadzili zajęcia wg Scenariuszy zajęć dla nauczycieli z wykorzystaniem kart pracy „Lubię siebie, bo jestem wyjątkowy!”, „Jaki jestem – jaka jestem?”, „Poznaję siłę pozytywnego myślenia!”, „Pomagając innym, staję się lepszym!”, „Najtrudniej poznać siebie!”, „Akceptuję siebie!”. Wypełnione karty pracy zostały umieszczone na tablicach klasowych jako dekoracja i dokumentacja przeprowadzonych zajęć.

Na korytarzu szkolnym zawieszona została informacja o przystąpieniu do kampanii z afiszem zapraszającym na odbywające się imprezy (kwiecień – czerwiec) :

 • - Dzień Ziemi – happening przygotowany przez uczniów kl. VI: barwnym korowodem z transparentami o hasłach ekologicznych uczniowie maszerowali przez Oleśniki,
 • - warsztaty profilaktyczne „Cel – Rozwój” - nauka koncentracji, uwagi, motywacji zarządzania czasem itp.,
 • - Zawody: Biegi Uliczne w Biskupicach,
 • - Gminny Konkurs Ortograficzny w Oleśnikach dla klas VI-VII,
 • - XVII Gminny Festiwal Pieśni i Tańców Ludowych w Oleśnikach,
 • - Dzień Matki – inscenizacja, prezenty i poczęstunek dla mam,
 • - Dzień Dziecka: „Strażacy– dzieciom”, powiatowe zawody strażackie drużyn młodzieżowych,
 • - VII Gminne Biegi Przełajowe w Oleśnikach dla uczniów klas IV – VII,
 • - Szkolny konkurs plastyczny: „Stop nałogom!”,
 • - Szkolny konkurs plastyczny: „Szanuj innych w sieci!”,

Ponadto w szkole odbyły się:

- konkurs plastyczny „Autoportret” (wysłano 12 prac),

- podczas godzin wychowawczych zajęcia na temat:

 • bezpiecznych wakacji,
 • po 4 zajęcia profilaktyczne o nałogach i ich skutkach: używki – kl. IV, alkohol – kl. V, narkotyki i dopalacze – kl. VI, nałogi – kl. VII, w tym plastyczne konkursy klasowe (plakaty na temat przeciwdziałania nałogom),
 • zajęcia o przemocy i agresji oraz wpływu grupy na jednostkę (Koleżeństwo, Grupy do których należymy, Moje przyjaźnie, Agresja i przemoc. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach? Uczymy się mówić „nie”, Jak inni mogą na nas wpływać?)

- zajęć z przyrody o nałogach wg rozkładu zajęć,

- udział uczniów w zajęciach świetlicy socjoterapeutycznej,

- uczenie współdziałania w grupie rówieśniczej - organizowanie imprez służących integracji środowiska szkolnego: Dzień Kobiet, wycieczka: Kraków – Ojców – Wieliczka”, prezenty dla mam,

- wspieranie pozytywnych wyborów dzieci poprzez:

 • propagowanie aktywności sportowej poprzez udział uczniów w gminnych zawodach i turniejach sportowych oraz zachęcanie do udziału w czynnym uprawianiu sportu na zajęciach UKS i SKS,
 • zachęcanie uczniów do udziału w konkursach plastycznych szkolnych, gminnych i wojewódzkich oraz konkursów przedmiotowych z języka angielskiego, języka polskiego, historii, śpiewaczych, matematycznych,
 • organizowanie dodatkowych zajęć: teatralne, wyrównawcze z języka polskiego, angielskiego i matematyki,
 • przyłączanie się do akcji „Warzywa i owoce w szkole”, „Pij mleko”,
 • prowadzenie SKO - apele szkolne, konkursy,
 • udział w akcjach charytatywnych: Góra Grosza, Zbieranie nakrętek, baterii i kartridży, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę,
 • kształtowanie postaw patriotycznych: akademia 3 Maja oraz 5-dniowy projekt edukacyjny Święto Niepodległości 2017 z konkursami, udział w Narodowym Czytaniu,
 • utworzenie Szkolnego Wolontariatu i włączenie się do kampanii Motomikołaje, drugie śniadanie, konkurs na karmnik dla ptaków, drugie życie książki,
 • udział w zajęciach wychowania komunikacyjnego i zdobycie karty rowerowej,
 • spotkanie z policją w szkole – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w Piaskach: Debata o zagrożeniach w Internecie, Bezpieczne wakacje.
 

Każda impreza została udokumentowana szeregiem zdjęć oraz wpisem do kroniki szkolnej.

Autor: Elżbieta Kowalewska - SP im. ks. Piotra Ściegiennego w Oleśnikach

Partnerzy 2001 – 2014: