Gdy potrzebna jest pomoc, działamy!
Prudnik, woj. opolskie

Uczestnicy ZTU z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Prudniku włączyli się w prace Szkolnego Koła Wolontariatu. – Wśród podjętych przez uczniów inicjatyw były Szlachetna Paczka, zbiórka Darów dla Nadwórnej, WOŚP, zbiórka karmy, Marzycielska Poczta, zbiórka nakrętek. Dzieci i młodzież chętnie brały udział we wszystkich akcjach – informuje GKRPA w Prudniku. W szkole odbyły się także konkursy plastyczno-literackie oraz Rodzinny Festyn.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Prudniku, w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018 pod hasłem „AUTOPORTRET. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję! - czyli o budowie poczucia własnej wartości” zrealizowaliśmy następujące zadania:

  • uczestniczyliśmy w pracach Szkolnego Koła Wolontariatu: (Szlachetna Paczka, zbiórka Darów dla Nadwórnej, WOŚP, zbiórka karmy dla schroniska w Paryżu, Marzycielska Poczta, zbiórka nakrętek – dochód przeznaczony zostanie na sprzęt rehabilitacyjny),
  • konkurs plastyczno-literacki pod hasłem: „JAK MOGĘ POMAGAĆ INNYM” - nagrodzono 7 prac oraz 9 prac wyróżniono,
  • braliśmy udział w Festynie Rodzinnym,
  • konkurs plastyczno-literacki pod hasłem „AUTOPORTRET” - nagrodzono 7 prac, 9 prac wyróżniono.
 

Dla uczestników konkursów przeznaczone były atrakcyjne nagrody. Uczniowie chętnie uczestniczyli we wszystkich akcjach. Na wrzesień zaplanowany jest konkurs fotograficzny pod hasłem „MY”.

Autor: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prudniku

Partnerzy 2001 – 2014: