Dzień bezpieczeństwa cyfrowego!
Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie

W Szkole Podstawowej nr 4 w Inowrocławiu odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Cyfrowa Szkoła. Nad organizacją tego dnia czuwał Mentor Bezpieczeństwa Cyfrowego – Renata Banaszak, która wraz z Edukator Magdaleną Masłowską omówiła i zaplanowała wcześniejsze działania. Pani Edukator spotkała się z dyrektorem, uczniami i nauczycielami, zwracając uwagę na zagrożenia płynące ze świata wirtualnego.

Pierwszym z nich było spotkanie pani Edukator z Dyrektorem Szkoły panem Mirosławem Jardanowskim. Edukator przedstawiła ofertę wsparcia zadania publicznego oferowanego dla uczniów, rodziców i nauczycieli, zachęciła do podejmowania aktywności w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego. Wymieniła spostrzeżenia dotyczące świata wirtualnego oraz sposobów oswajania narzędzi cyfrowych. Pani Edukator podziękowała za rozmowę i udział w projekcie oraz zaprosiła na spotkanie z nauczycielami.

Następnie w sali gimnastycznej odbyło się spotkanie Edukatora z uczniami klas: III a, III b,III i,IV a, IVb, IV c oraz nauczycielami. Pani Edukator powitała uczniów w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl. i przedstawiła korzyści płynące z udziału w nim. Następnie interaktywnie przybliżyła zagrożenia związane z cyberprzestrzenią oraz zaprezentowała uczniom film dotyczący bezpieczeństwa w kontaktach z innymi. Wspomniała o etykiecie, urodzinach bezpiecznego internetu oraz podała osoby i miejsca świadczące pomoc w sytuacjach cyberzagrożeń. Na koniec pani Edukator podziękowała społeczności za aktywny udział w spotkaniu, otrzymując gromkie brawa od uczniów.

Kolejnym działaniem były warsztaty dla uczniów. Dwa warsztaty w klasach: IV e i V e dotyczyły – Haseł, loginów i bezpiecznego logowania. Uczniowie poznali sposoby tworzenia tzw. silnych loginów i haseł. Dowiedzieli się czym grozi włamanie na różne konta czy profile uczniów w Internecie. Pracując w grupach uczniom udało się zaprezentować wspólnie stworzone hasło idealne, tzw. hasło twarde. Warsztat w klasie III h dotyczył bezpieczeństwa w kontakcie z innymi użytkownikami. Uczniowie obejrzeli film o Agatce, narysowali o czym lubią rozmawiać z koleżankami, kolegami a także o czym nie wolno rozmawiać z obcymi przez Internet, chętni zaprezentowali rysunki na forum klasy. Dowiedzieli się jak reagować na hejt w internecie czyli obrażanie lub agresję ze strony innych dzieci – użytkowników Internetu oraz gdzie szukać pomocy.

Ostatnim zaplanowanym działaniem tego dnia było spotkanie Edukatora z nauczycielami. Pani Edukator zaprezentowała platformę projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Cyfrowa Szkoła, przybliżyła Filmotekę, Kalendarium, Galerię zdjęć, Bibliotekę materiałów. Zachęciła nauczycieli do podejmowania aktywności w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego. Zaproponowała wydruk procedur bezpieczeństwa cyfrowego ze strony projektu oraz umieszczenie ich w widocznych miejscach w szkole. Następnie zapoznała z filmem dla rodziców traktującym o cyberzagrożeniach oraz prezentacją dla rodziców przygotowaną na spotkanie z nimi. Na koniec pani Edukator zaprezentowała broszury dla rodziców, poradniki dla nauczycieli, plakaty oraz przekazała je pani Mentor.

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego przebiegł w miłej atmosferze. Na korytarzu szkoły znajdują się gazetki związane z cyberbezpieczeństwem. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Inowrocławiu mają dużą świadomość zagrożeń płynących ze świata wirtualnego. Chętnie podczas przerwy rozmawiali z panią Edukator. Wiedzą także do kogo zwrócić się po pomoc oraz jak jej udzielić, chętnie podczas zajęć przekazywali swoje doświadczenia i spostrzeżenia z sieci oraz odpowiadali na pytania ankietowe.

Autor: Renata Banaszak, SP nr 4 w Inowrocławiu

Partnerzy 2001 – 2014: