ZTU to wieloaspektowa profilaktyka!
Chełmiec, woj. małopolskie

– Program kampanijnych działań w Szkole Podstawowej w Trzetrzewinie objął zajęcia na temat problematyki uzależnień oraz sposobów rozwiązywania konfliktów. Pedagog szkolny przedstawił prezentację „Napoje energetyzujące” oraz przygotował profilaktyczne warsztaty dotyczące szkodliwego wpływu alkoholu i nikotyny na organizm. Lekcje dla gimnazjalistów, omawiające skutki zażywania narkotyków, poprowadzili pracownicy Monaru – relacjonuje koordynator Izabela Radzik.

Szkoła Podstawowa im. gen. Michała Gałązki w Trzetrzewinie przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł w marcu 2018r. W projekt zaangażowano 141 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.

W ramach programu zorganizowano zajęcia profilaktyczne na temat „Problematyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w klasach 7 SP, 2 i 3 gimnazjum” i „Konflikt. Sposoby rozwiązywania konfliktów” dla klas 4-6 SP, przeprowadzone przez przedstawicieli Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu.

Pedagog szkolny przedstawił prezentację „Napoje energetyzujące” oraz warsztaty „Fakty i mity na temat picia alkoholu” w klasach 7 SP i 2,3 gimnazjum wraz z ankietami. Dla uczniów klas szóstych odbyły się zajęcia warsztatowe na temat szkodliwego wpływu nikotyny na organizm młodego człowieka. Zostały wykonane gazetki ścienne dotyczące uzależnień.

Uczniowie klas 4-7 szkoły podstawowej przystąpili do konkursu plastycznego „Zachowaj trzeźwy umysł”. Uczestnicy konkursu przygotowali prace plastyczne dotyczące zagrożeń wynikających z uzależnienia od alkoholu, papierosów, napojów energetyzujących oraz Internetu. Wyłoniono zwycięzców i wręczono nagrody rzeczowe.

W maju pracownicy Monaru przeprowadzili lekcje w klasie 3 gimnazjum „Wolność, godność. Wybieram – nie biorę” na temat skutków zażywania narkotyków.

W oparciu o kampanijne pomoce edukacyjne wychowawcy klas przeprowadzili lekcje wychowawcze na temat „Poznaję siłę pozytywnego myślenia”, „Pomagając innym staję się lepszym”, „Akceptuję samego siebie”, „Jaki jestem, jaka jestem”, mające na celu wspieranie budowy poczucia własnej wartości, naukę samooceny i doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia.

Autor: Izabela Radzik, koordynator ZTU w SP w Trzetrzewinie

Partnerzy 2001 – 2014: