Z kampanią uczymy się, bawimy i rozwijamy!
Chorzów, woj. śląskie

18 szkół z terenu Chorzowa zaangażowało się w tegoroczną edycję ZTU. Uczestnikami kampanii byli także rodzice i opiekunowie chorzowskich uczniów. Koordynatorem działań na terenie Chorzowa jest Młodzieżowy Dom Kultury. – Działo się naprawdę wiele. Szkoły włączały się w projekty profilaktyczne, konkursy ZTU, organizowano festyny, wycieczki i imprezy sportowe. Uczniowie mieli wiele okazji, aby odkrywać swoje mocne strony i rozwijać talenty – opowiada Justyna Szturma z MDK w Chorzowie.

W roku 2018 ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna Zachowaj Trzeźwy Umysł i Odpowiedzialny Kierowca została zrealizowana w 18 szkołach. Każda placówka podjęła szereg działań, aby w ciekawy i aktywny sposób zachęcić uczniów do udziału w kampanii.

Wszystkie placówki wykorzystały ulotki otrzymane od organizatora oraz przeprowadziły zajęcia zgodnie z otrzymanymi scenariuszami oraz według własnych pomysłów. Uczestnikami kampanii byli także rodzice/ opiekunowie chorzowskich uczniów, którzy podczas spotkań z wychowawcami otrzymywali ulotki „Nie prowadzę po alkoholu”, „Powiedz stop nietrzeźwym kierowcom”, „Trzeźwy za kółkiem”, „Powrót bez promila”. Szkoły zostały „oblepione” plakatami zapraszającymi do udziału w konkursach, a informacje o przystąpieniu placówek do kampanii można było znaleźć na ich stronach internetowych. Niektóre szkoły tworzyły z dziećmi i młodzieżą gazetki ścienne promujące hasła kampanii. Podczas godzin wychowawczych, zajęć wychowania fizycznego oraz spotkań kończących się egzaminem na kartę rowerową, zostały wykorzystane materiały z programu „Odpowiedzialny kierowca”.

Wszystkie placówki wzięły udział w tegorocznych konkursach plastycznych i literackich „Autoportret” oraz „List motywacyjny” – przeznaczony dla gimnazjalistów. Otrzymaliśmy 259 prac plastycznych i 26 prac literackich. Oprócz tego w chorzowskich szkołach działo się naprawdę wiele, a oto najciekawsze działania, o których pedagodzy do nas napisali w sprawozdaniach z realizacji kampanii:

Gimnazjum nr 7

- zrobienie wystawy zdjęć z realizacji kampanii w szkole

Gimnazjum nr 3

- casting do sekcji teatralnej przy współpracy ze szkolną grupą PaT – co dało uczniom możliwość prezentacji swoich talentów aktorskich, pomogło odkryć swoje mocne strony i podnieść poczucie własnej wartości

- zorganizowanie plebiscytu „Uczniowie z pasją”

- „Dzień bez stresu w dzień samorządności” – uczniowie prezentowali, jak radzą sobie w sytuacjach stresowych

- festyn szkolny - występy artystyczne uczniów, jako możliwość zaprezentowania siebie, swoich talentów, zdolności

Szkoła Podstawowa nr 10

- Dzień Walki z Uzależnieniami

Szkoła Podstawowa nr 17

- szkolny dzień sportu pod hasłem „Razem zachowajmy Trzeźwy Umysł”

- program profilaktyczny dla uczniów klas 5 „Skradziona skarbonka” dotyczący dopalaczy – wskazano na alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, asertywną postawę.

 - zorganizowanie wyborów na najgrzeczniejszych uczniów: w kl. 1-3 „Król i Królowa Uprzejmości”, w kl. 4-6 „Miss i Mister Uprzejmości” – celem było promowanie pozytywnych, społecznie pożądanych zachowań

- udział 120 uczniów w XXV Jubileuszowym Rajdzie Szkół Samorządowych na Przełęcz Karkoszczonka – wskazanie na aktywny sposób spędzania czasu wolnego

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi

- rajd górski

- przedstawienie zorganizowane przez nauczycieli dla uczniów z okazji Dnia Dziecka

Szkoła Podstawowa nr 2

- warsztaty prowadzone przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczące uzależnień

- program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”

- dni sportu

- projekty teatralne

 Szkoła Podstawowa nr 25

- realizacja programu antynikotynowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”

- realizacja programu „Alkohol kontra młodzież. Walka rozpoczęta”

- wycieczki górskie m.in. Beskid Żywiecki, Jura Krakowsko-Częstochowska

- Międzynarodowy Dzień Sportu – rozgrywki z dziećmi z polskiej szkoły na Ukrainie

Szkoła Podstawowa nr 39

- realizacja programu profilaktyki uzależnień „Hero”

- program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”

- Dzień Sportu – uświadomienie mocnych stron i potencjałów

- festyn z okazji 130-lecia szkoły – prezentacja talentów i uzdolnień, kiermasz ze zdrowym żywieniem, promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez gry planszowe, logiczne, zabawy ruchowe

- realizacja programu „Smak życia – czyli debata o dopalaczach”

Szkoła Podstawowa nr 29

- imprezy szkolne: Dzień Dziecka, Dzień Sportu

Szkoła Podstawowa nr 22

- program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”

- wyróżnienie „Fajnych Uczniów” – pokazanie mocnych stron dzieci i młodzieży

- gala „Najlepsi z Najlepszych” – wyróżnienie 11 najlepszych uczniów i 11 najlepszych rodziców, czyli 22, jak numer szkoły

- zorganizowanie Festynu Rodzinnego pozwalającego na zaprezentowanie się uczniów na scenie oraz promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego

- nagranie przez nauczycieli filmu „Kopciuszek” – pokazanie uczniom, że poza pracą można realizować swoje pasje

- impreza plenerowa „22 kwiaty dla Mickiewicza” – okazja do zaprezentowania się uczniów w środowisku lokalnym, pokazanie zdolności recytatorskich dzieci i młodzieży

- udział w XXV Jubileuszowym Rajdzie Szkół Samorządowych – promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego

Szkoły podstawowe zadeklarowały chęć udziału w planowanych na nowy rok szkolny badaniach diagnostycznych w klasach 5-8.

Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie konkursów, abyśmy mogli przy wsparciu miasta uroczyście nagrodzić uczestników i laureatów tegorocznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Koordynatorem działań na terenie Chorzowa jest Młodzieżowy Dom Kultury i na październik bądź listopad planujemy w placówce profilaktyczne działanie warsztatowe wraz z podsumowaniem kampanii.

Autor: Justyna Szturma, Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie

Relację nadesłała Małgorzata Grabiańska-Kosior - dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, koordynator kampanii w Chorzowie

Partnerzy 2001 – 2014: