W ZTU czujemy pozytywną energię!
Elbląg (gmina), woj. warmińsko-mazurskie

– Nawiązując do przewodniego hasła „Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję”, w PSP w Pilonie zaplanowano w ramach tegorocznej kampanii ZTU działania, które będą sprzyjały budowaniu poczucia własnej wartości ucznia – mówi Irena Krystyna Jasińska z Urzędu Gminy w Elblągu. Przeprowadzone zajęcia warsztatowe wywołały u dzieci dużo radości i dały „zastrzyk” pozytywnej energii. W dzieło budowania pozytywnego obrazu dzieci włączyli się też rodzice.

I tak między innymi uczniowie II klasy wzięli udział w warsztatowych zajęciach mających na celu budowanie poczucia własnej wartości. Pomocna również była praca wykonana przez rodziców, którzy zgodnie ze scenariuszem opracowanym przez organizatorów kampanii ZTU, włączyli się w dzieło budowania pozytywnego obrazu dzieci i na kartach zamieścili swoje spostrzeżenia dotyczące mocnych stron własnego dziecka – podaje pedagog szkolny Małgorzata Mościńska.

Również promując tegoroczne hasło kampanii, 30 maja w PSP w Pilonie wszyscy uczniowie wzięli udział w rozgrywkach zorganizowanych przez nauczycieli i rodziców. Po sportowych zmaganiach na dzieci czekał pyszny poczęstunek. Każde dziecko dostało piękny upominek, natomiast zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali pamiątkowe medale.

Czyż nie budują słowa wypowiadane przez samych uczniów: „Lubię siebie, bo jestem wyjątkowy!?

Autor: Irena Krystyna Jasińska, Inspektor ds Koordynacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Gminy Elbląg

Partnerzy 2001 – 2014: