Konkursy i rozgrywki trzeźwego umysłu!
Praszka, woj. opolskie

– W Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. W. Chotomskiej w Praszce przeprowadzono kampanijne konkursy, prezentowano muzyczne umiejętności w „Szansie na sukces”, cały rok rywalizowano też o tytuł Mistrza Sportu. Pod hasłem „sport to zdrowie” zaproponowano też udział w rozgrywkach zespołowych i indywidualnych uczestnikom Festynu Rodzinnego i Dnia Dziecka – relacjonuje Andrzej Podyma, koordynator ZTU.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. W. Chotomskiej w Praszce brała udział w realizacji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018. Główne cele kampanii to stworzenie atmosfery radości z nowych doświadczeń, wskazanie wartości współdziałania z innymi i nawiązywania przyjacielskich relacji, kształtowanie umiejętności podejmowania aktywności w różnych obszarach życia bez sięgania po używki, a także pochwała trzeźwego myślenia oraz twórcze podejście do życia

Do realizacji zadań kampanii zaangażowani byli wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. W jej ramach przeprowadzono w szkole następujące konkursy i rozgrywki sportowe:

  • Konkurs plastyczny – pod hasłem „AUTOPORTRET”, zadaniem było narysowanie swojego autoportretu. Prace zostały zaprezentowane na szkolnej wystawie prac plastycznych. Najlepsze prace zostały nagrodzone i przesłane do Fundacji „Trzeźwy umysł” jako następny etap konkursu.
  • Konkurs literacki – polegał na opisaniu swojej osoby. Najciekawsze opowiadania zostały nagrodzone i przesłane do Fundacji „Trzeźwy umysł” jako następny etap konkursu.
  • Konkurs muzyczny – SZANSA NA SUKCES – przebiegał podobnie jak popularny program telewizyjny. Dzieci samodzielnie wybierały utwory i same wyszukiwały podkłady muzyczne. Następnie prezentowały swoje umiejętności przed uczniami szkoły i powołaną komisją konkursową. Wyróżnieni wykonawcy zostali nagrodzeni.
  • Konkurs na najlepszego sportowca szkoły – MISTRZA SPORTU – rywalizacja trwała przez cały rok szkolny. Uczniowie zdobywali punkty poprzez reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych, aktywny udział w dodatkowych zajęciach sportowych, odpowiednie przygotowanie i zaangażowanie w czasie zajęć sportowych i zachowanie godne sportowca. Suma zdobytych punktów decydowała o uzyskanym miejscu w klasyfikacji łącznej i została ogłoszona podczas FESTYNU RODZINNEGO.
  • Zajęcia z kartami pracy w klasach 1-3, 4-6 i 7 polegały na wykonywaniu prostych ćwiczeń i zadań, dostosowanych do wieku odbiorcy, ułatwiających zapoznanie i zapamiętywanie treści przekazywanych w kampanii, związanymi z samopoznaniem, akceptacją siebie oraz osiąganiem poczucia własnej wartości i adekwatną samooceną.
  • Rajd rowerowy z okazji Światowego dnia bez papierosa
  • Rozgrywki sportowe zespołowe i indywidualne – rozgrywki zostały przeprowadzone podczas FESTYNU RODZINNEGO i DNIA DZIECKA, miały na celu popularyzacje wartości wychowawczych sportu, propagowanie wśród młodzieży hasła „sport to zdrowie”, uświadomienie uczestnikom faktu, iż każdy może być zwycięzcą, wprowadzenie ducha sportowej rywalizacji i zasady „fair play”. Najlepsi zawodnicy poszczególnych konkurencji zostali nagrodzeni.

Autor: Andrzej Podyma, Pełnomocnik Burmistrza Praszki ds. PiRPA, koordynator ZTU

Partnerzy 2001 – 2014: