ZTU dla uczniów i na spotkania z rodzicami
Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi włączyła się w kampanię profilaktyczno-edukacyjną ZTU, planując działania skierowane do uczniów i rodziców ze szkół położonych na terenach wiejskich Gminy Gołdap. Kampanią objęta została Szkoła Podstawowa w Boćwince, Szkoła Podstawowa w Jabłońskich, Szkoła Podstawowa w Galwieciach oraz Szkoła Podstawowa w Pogorzeli. Placówki zostały także zaopatrzone w materiały Smart, to znaczy mądrze!

Udział w kampanii jest możliwy dzięki środkom uzyskanym z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminny Gołdap na rok 2018.

W ramach kampanii szerzona jest wiedza z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania podejmowaniu przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych. Biorące w niej udział szkoły zaopatrzone zostały w materiały edukacyjne kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz Smart, to znaczy mądrze!, pomocne w przeprowadzaniu akcji profilaktycznych.

Działaniami objęta została Szkoła Podstawowa w Boćwince, Szkoła Podstawowa w Jabłońskich, Szkoła Podstawowa w Galwieciach oraz Szkoła Podstawowa w Pogorzeli.

Do tej pory w ramach kampanii odbyły się zajęcia warsztatowe z uczniami ww. szkół. Planowane są także spotkania z rodzicami z wykorzystaniem materiałów dotyczących uzależnienia od nowych technologii.

Źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi

Partnerzy 2001 – 2014: