Poznaję siłę pozytywnego myślenia!
Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie

– Jednym z kampanijnych działań w Placówce Wsparcia Dziennego dzielnicy Czerwionka były zajęcia „Poznaję siłę pozytywnego myślenia”. Na świetlicowych spotkaniach dzieci uczyły się współdziałania, wzajemnego szacunku i pozytywnego myślenia. Pomocą w realizacji zajęć były karty pracy ZTU – relacjonuje Sabina Gamza, koordynatorka kampanii.

W miesiącu kwietniu zajęciami edukacyjnymi w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w Placówce Wsparcia Dziennego dzielnicy Czerwionka były zajęcia dla dzieci w wieku 10-12 lat na temat „Poznaję siłę pozytywnego myślenia”. Celem tych zajęć była integracja grupy, wyrabianie umiejętności wspólnego działania, kształtowanie umiejętności pozytywnego myślenia oraz budowanie poczucia własnej wartości.

Każde nasze wspólne zajęcia wychowawca rozpoczyna ustalając z dziećmi zasady wzajemnej współpracy. Pojawiły się między innymi hasła takie jak: wzajemna pomoc, szacunek, aktywność na zajęciach itd.

W karcie pracy wychowankowie placówki pracowali w parach i rozwiązywali zadania na temat pozytywnego i negatywnego myślenia. Potrafili wskazać różnicę. Ponadto wymienili swoje własne odczucia. Wychowawca wytłumaczył im, że warto jednak korzystać z umiejętności dostrzegania w każdym wydarzeniu tych dobrych stron i koncentrowaniu się na pozytywnych skutkach działań własnych i innych ludzi.

Wychowankowie chętnie angażowali się w zajęciach, odpowiadali na pytania, dzielili się spostrzeżeniami, ale przede wszystkim wynieśli z tego lekcję, która na pewno przyda im się w codziennym życiu.

Autor: Sabina Gamza, koordynatorka kampanii ZTU w PWD w dzielnicy Czerwionka

Partnerzy 2001 – 2014: