Już 17 raz w ZTU!
Zabrze, woj. śląskie

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu zainaugurowano tegoroczną kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł. Na uroczyste otwarcie przedsięwzięcia, które w Zabrzu jest realizowane już 17. raz, zostały zaproszone 44 placówki oświatowe z terenu miasta. Kampanię koordynują Jan Szulik -Koordynator ds. Uzależnień przy UM w Zabrzu, Urszula Koszutska - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu i psycholog PPP Janina Wysocka.

Każdy z uczestników spotkania otrzymał pakiet materiałów pomocnych do realizowania założeń kampanii na terenie własnych szkół.

Cele tegorocznych działań profilaktycznych skierowane są na wspieranie budowy poczucia własnej wartości dzieci i młodzieży. Pragniemy uświadomić, jak ważne jest przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom ryzykownym oraz że warto podejmować odpowiedzialne decyzje dotyczące własnego życia. Chcemy ich nauczyć, jak dostrzegać swoje mocne strony, które można wykorzystać w codziennym życiu.

Podczas spotkań z młodymi ludźmi będziemy pomagać w kształtowaniu postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, w zakresie: budowania relacji z otoczeniem, poczucia własnej wartości, szacunku dla innych ludzi, ciekawości poznawczej, kreatywności, przedsiębiorczości, kultury osobistej oraz podejmowania inicjatyw, a także pracy zespołowej. Nabycie tych zdolności, pozwoli dzieciom i młodzieży na lepsze funkcjonowanie w otoczeniu, a także przygotuje ich do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Dziękujemy wszystkim za przyjęcie zaproszenia na inaugurację „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2018 i życzymy sukcesów w umiejętnym budowaniu poczucia własnej wartości, szacunku dla innych, kreatywności oraz przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia.

Źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu

Partnerzy 2001 – 2014: