ZTU uczy pozytywnego myślenia o sobie!
Szczaniec, woj. lubuskie

Kampania ZTU w Szkole Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu ruszyła w marcu. Koordynatorem przedsięwzięcia została Krystyna Piątek - pedagog szkolny. – W klasach młodszych przeprowadziliśmy kampanijne zajęcia pod hasłem „Lubię siebie, bo jestem wyjątkowy”, starsi uczniowie wzięli udział w zajęciach pod hasłem „Pomagając innym, staję się lepszym”. W realizacji tematów bardzo przydały się nam materiały ZTU – opowiada Krystyna Piątek.

Do współpracy w realizacji kampanii Krystyna Piątek zaprosiła Beatę Żelechowską - nauczycielkę nauczania zintegrowanego oraz Małgorzatę Czajkowską - nauczycielkę wychowania fizycznego. O realizacji kampanii i tegorocznym temacie zostali poinformowani wszyscy nauczyciele na marcowej radzie pedagogicznej. Wychowawcy klasy natomiast przekazali te informacje swoim uczniom oraz rodzicom.

„Lubię siebie bo jestem wyjątkowy”. Pod takim hasłem odbyły się zajęcia w młodszych klasach szkoły w Szczańcu. Okazało się, że mówienie w grupie o swoich mocnych stronach sprawia uczniom pewną trudność. Chętniej wskazują swoje negatywne cechy. Aby ułatwić wyszukiwanie tych pozytywnych, dzieci wspierały się nawzajem pokazując swoim koleżankom i kolegom to, co w nich jest najwartościowsze. Ulotki bardzo przydały się przy realizacji niełatwego tematu. Podczas zajęć poznały też siłę pozytywnego myślenia o sobie.

Zajęcia w klasach czwartych i w piątej odbyły się pod hasłem „Pomagając innym, staję się lepszym”. Uczniowie rozumieją znaczenie słowa tolerancja, zwłaszcza, że na co dzień spotykają się z różnymi „innościami” swoich kolegów i koleżanek. Nie przechodzą obojętnie obok krzywdzonego drugiego człowieka. W codziennych szkolnych i podwórkowych kryzysowych sytuacjach reagują natychmiast pozytywnie. Wspierają działania szkolnego wolontariatu np. zbierając karmę dla zwierząt ze schronisk. Ulotki dostarczone przez Stowarzyszenie okazały się bardzo przydane podczas realizacji tego zagadnienia.

Zajęcia edukacyjne przeprowadziła Krystyna Piątek i Beata Żelechowska

Autor: Krystyna Piątek, pedagog szkolny w SP im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu

Partnerzy 2001 – 2014: