Konkursy dla uczniów i wskazówki dla dorosłych
Prudnik, woj. opolskie

W Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku udział w kampanii ZTU sprzyjał integracji klas, rozwijaniu pasji i zainteresowań. Uczniowie wzięli udział w warsztatach z pedagogiem, szkolnym „Mam Talent” oraz konkursach ZTU. Tematy kampanii poruszano też podczas spotkania rodziców z przedstawicielami Policji.

Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017 przyświecało hasło „Na skrzydłach przyjaźni”. W ramach godzin wychowawczych przeprowadzone zostały zajęcia z wykorzystaniem ulotek edukacyjno-profilaktycznych: „Dobrze, że jesteś…” oraz „Razem raźniej”. Odbyły się także zajęcia warsztatowe przeprowadzone przez pedagoga szkolnego mające na celu integrację zespołów klasowych.

W szkole zorganizowany został również szkolny „Mam Talent” sprzyjający rozwijaniu pasji, zainteresowań oraz talentów uczniów, a co bardzo ważne umożliwiający dostrzeganie tych samych u rówieśników. Wspólne zainteresowania ułatwiają porozumiewanie się, budują nowe relacje, ułatwiają wymianę poglądów, jak również chęć do rozmów. Wszyscy uczniowie biorący udział otrzymali nagrody rzeczowe, jak i uznanie w postaci oklasków ze strony koleżanek i kolegów.

Uczniowie naszej szkoły przystąpili również do konkursu literacko-plastycznego „Na skrzydłach przyjaźni” oraz konkursu zespołowego „Przyjaźń”, w ramach których wykonali prace plastyczne różnymi technikami. Wszyscy uczestnicy biorący w nich udział zostali nagrodzeni.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku obejrzeli spektakl profilaktyczny pt. „5 minut” w wykonaniu młodzieżowej grupy teatralnej z Ośrodka Kultury w Niemodlinie prowadzonej pod kierunkiem instruktor Małgorzaty Dolak, który poruszał problem sławy i popularności.

Rodzice uczniów również mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Prudniku mającym na celu dostarczenie wiedzy na temat wpływu grupy rówieśniczej, rozpoznawania demoralizacji i zachowań niezgodnych z prawem w środowisku dzieci i młodzieży oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich. Na koniec spotkania rodzice uczniów zostali zapoznani przez przedstawicieli policji z zawartością walizki, w której znajdowały się materiały edukacyjne, zaś pedagog szkolny zachęcał do pobrania ulotek z kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017 „Rodzina, a grupa rówieśnicza dziecka” oraz „Słuchać, a nie tylko słyszeć”.

Pedagog szkolny w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017 ukończył kurs internetowy pod nazwą „Uczeń (nie)zwykły, czyli kto?” zorganizowany przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Wiedza i narzędzia wychowawcze, jakich dostarczyły materiały szkoleniowe, umożliwiły pedagogowi efektywniejszą pracę poradniczo-edukacyjną.

Autor: Beata Tomaszewska

Materiał nadesłała: Ludmiła Lisowska, Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku

Partnerzy 2001 – 2014: