ZTU to ważne ogniwo działań profilaktycznych
Płońsk, woj. mazowieckie

ZTU to przedsięwzięcia profilaktyczne prowadzone w Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku od wielu lat. – Bardzo aktywnie w promowanie wiedzy na temat przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych włączył się szkolny Klub Profilaktyki, przygotowując kampanię informacyjną i spektakl profilaktyczny – relacjonuje koordynator Anna Grąbczewska.

Jednym z najważniejszych celów kampanii edukacyjno-profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł jest propagowanie zdrowego stylu życia, tolerancji oraz atrakcyjnych dla młodzieży zachowań zdrowotnych. Kampania podkreśla jak ważne jest w tym wieku życie wolne od alkoholu, palenia papierosów i brania narkotyków.

W roku szkolnym 2016/2017 w Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku podejmowane były działania profilaktyczne w ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, narkotyków i dopalaczy wśród uczniów naszego gimnazjum.

W związku z tym odbyła się kampania informacyjno-profilaktyczna, zorganizowana przez Klub Profilaktyki (prowadzony przez uczniów z klasy II c). W tym celu uczniowie wykonali plansze informacyjne na temat przyczyn sięgania młodzieży po narkotyki, dopalacze, alkohol i inne środki psychoaktywne. Uczniowie opracowali całą gamę form spędzania czasu wolnego, które są alternatywą dla sięgania po środki psychoaktywne. Swoje propozycję przedstawili w formie graficznej pod tytułem: „Używki to nie dla mnie - wybieram zdrowe atrakcje”, wykorzystując między innymi ulotki ZTU.

Uczniowie z Klubu Profilaktyki przygotowali również spektakl profilaktyczny pod tytułem „Dzień, w którym spróbowałeś - to dzień, w którym przegrałeś.” Spektakl został napisany i wyreżyserowany przez uczniów, przyjęty bardzo pozytywnie przez całą społeczność szkolną (uczniów i nauczycieli).

Nauczyciele, wychowawcy oraz nauczyciele W-F ukierunkowali swoje działania na rozwijanie zainteresowań wśród uczniów. Wszystkie działania podejmowane w szkole w ramach programu zwróciły uwagę młodzieży na własne możliwości, zwiększyły poczucie własnej wartości i wpłynęły na większą integrację społeczności szkolnej.

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł jest ważnym ogniwem oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych w naszej szkole.

Autor: Anna Grąbczewska, koordynator kampanii ZTU w Gimnazjum nr 1 w Płońsku

Partnerzy 2001 – 2014: