ZTU dla najmłodszych sportowców!
Repki, woj. mazowieckie

W Szkole Podstawowej w Wyrozębach najmłodsi uczniowie wzięli udział w kampanijnych zawodach sportowych. Przedsięwzięcie pod patronatem Wójta Gminy Repki Krystyny Mikołajczuk-Bohowicz zostało zorganizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Posterunek Policji w Repkach i SP w Wyrozębach.

Od lat trwa ogólnopolska kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł w Gminie Repki, gdzie podejmowane są działania w zakresie profilaktyki uzależnień, popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu i rozwijanie prawidłowych postaw sportowej rywalizacji.

W ramach kampanii, na boisku przy Szkole Podstawowej w Wyrozębach, uczniowie z klas I-III rywalizowali w konkurencjach lekkoatletycznych i grach zespołowych. Zawody sportowe dla najmłodszych, pod patronatem Wójta Gminy Repki Krystyny Mikołajczuk-Bohowicz, zorganizowali Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Posterunek Policji w Repkach i Szkoła Podstawowa w Wyrozębach. Małych sportowców nagrodzono dyplomami, medalami, książkami i pucharami.

Wyniki zawodów:

  1. Skok w dal chłopców

I miejsce - Patryk Iliński

II miejsce - Krzysztof Wróblewski

III miejsce - Sebastian Ignaciuk

  1. Skok w dal dziewcząt

I miejsce - Krystyna Kalinowska

II miejsce - Maja Księżopolska

III miejsce - Adrianna Gontarz

  1. Rzut piłeczką palantową chłopców

I miejsce - Kacper Trębicki

II miejsce - Krzysztof Wróblewski

III miejsce - Piotr Sakowski

  1. Rzut piłeczką palantową dziewcząt

I miejsce - Kamila Chwedorczuk

II miejsce - Klaudia Krasnodębska

III miejsce - Julia Czapska

  1. Biegi na 60m chłopców

I miejsce - Michał Kruś

II miejsce - Kacper Głozak

III miejsce - Jan Mitura

  1. Biegi na 60m dziewcząt

I miejsce - Maja Księżopolska

II miejsce - Maja Jóźwiak

III miejsce - Natalia Bogaj

  1. Biegi na 300m chłopców

I miejsce - Michał Kruś

II miejsce - Karol Kopówka

III miejsce - Mikołaj Gerałtowski

  1. Biegi na 300m dziewcząt

I miejsce - Maja Jóźwiak

II miejsce - Oliwia Bartosiak

III miejsce - Martyna Gałecka

Najlepszym zawodnikiem okazał się Michał Kruś, a najlepszymi zawodniczkami Maja Jóźwiak i Maja Księżopolska.

  1. Turniej piłki nożnej chłopców

I miejsce - Szkoła Podstawowa w Repkach

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie

III miejsce Szkoła Podstawowa w Wyrozębach

  1. Turniej dwóch ogni dziewcząt

I miejsce - Szkoła Podstawowa w Wyrozębach

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Repkach

III miejsce - Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie

 

Klasyfikacja ogólna :

I miejsce - Szkoła Podstawowa w Wyrozębach

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Repkach

III miejsce - Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie

Materiał nadesłała Teresa Stasiuk, pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki

   

Partnerzy 2001 – 2014: