Trzeźwy umysł wypoczywa aktywnie!
Zamość, woj. lubelskie

11 sierpnia zakończyły się bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne pn. „Zachowaj trzeźwy umysł – sportowe wakacje 2017”, które zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu. Wśród przygotowanych atrakcji było pływanie, zajęcia rytmiczno-taneczne, szachy i gry planszowe. Zrealizowano też część wychowawczo-profilaktyczną, przestrzegając uczestników wakacyjnych zajęć przed niebezpieczeństwami związanymi z używkami.

Ważnym punktem programu „Zachowaj trzeźwy umysł – sportowe wakacje 2017” były zajęcia wychowawczo-profilaktyczne z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani według programu pn. „Unplugged”. Dodatkowym urozmaiceniem projektu były wycieczki edukacyjno–poznawcze do Centrum Kultury Filmowej i Muzeum Szachów. Podczas trwania cyklu zajęć odbyły się również dwie imprezy rekreacyjno-sportowe nad zalewem miejskim i stadionie OSiR. Adresatami projektu były dzieci i młodzież w wieku od 9 do 13 lat z terenu Miasta Zamość.

Przypominamy również, że w okresie wakacyjnym: 27.06. – 03.09.2017r., funkcjonuje wakacyjna strefa rekreacji nad zalewem miejskim w Zamościu. Dla wypoczywających przewidziano bezpłatną wypożyczalnię sprzętu sportowo-rekreacyjnego.

Nad bezpieczeństwem wypoczynku przez cały okres wakacji czuwają ratownicy WOPR w godz. od 10:00 do 18:00.

Projekt pn. „Zachowaj trzeźwy umysł – sportowe wakacje 2017” został dofinansowany ze środków Miasta Zamość w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Źródło: osir.zamosc.pl

Partnerzy 2001 – 2014: