Dobrze wykorzystaliśmy materiały ZTU!
Korsze, woj. warmińsko-mazurskie

– Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł była realizowana w Zespole Szkół w Garbnie w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 od kwietnia do czerwca. Kampanijne zajęcia prowadziliśmy w klasach i świetlicy, w szeregu działań przesłanie ZTU promowaliśmy wśród całej społeczności – informuje Barbara Starukiewicz, Wicedyrektor Zespołu Szkół w Garbnie.

W klasach 1-3 odbyły się zajęcia: „Tola i Tymek na ścieżce zdrowia” (kl. 1, 2a), „Kto pomoże, kto się zaopiekuje, kto pochwali?” (kl. 2a, 2b), „Jaki jestem, jaka jestem?” (kl. 2a, 2b, 3a).

Uczniowie z klas 4-6 wzięli udział w zajęciach: Jak alkohol i papierosy szkodzą zdrowiu? (klasa V i V), Zdrowo się odżywiam, Higiena spożywania posiłków.

Tematy zrealizowane w gimnazjum to: Zasady zdrowego żywienia (klasa I gimnazjum), Skutki spożywania alkoholu przez młodzież. Przyczyny picia alkoholu (klasa 2, 3).

Przeprowadzono też zajęcia świetlicowe:

– Rozmowa na temat zdrowego odżywiania – poznanie wartości odżywczych warzyw i owoców – klasa III, IV, VI

– Jem zdrowo! – klasa VI, I gimnazjum, II gimnazjum

– Zasady zdrowego żywienia – dziesięć przykazań zdrowotnych – klasa IV i V

– Pogadanka na temat zdrowego odżywiania. Poznanie wartości odżywczych warzyw i owoców – klasa IIa szk. podst.

Zrealizowano również wiele innych kampanijnych działań:

– Rozdanie uczniom ulotek informacyjnych w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – klasa I, II gimnazjum

– Rozdanie ulotek informacyjnych dla uczniów klas I-III gimnazjum

– Rozdanie ulotek dla rodziców na zebraniu rodziców w dniu 13.05.17 r.

– Wykonanie gazetki szkolnej promującej zdrowy styl życia w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł

– Rozdanie ulotek informacyjnych dla uczniów klas IV-VI w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł: Ja i moja grupa, zachowania, które ułatwiają i utrudniają wspólną pracę w grupie

Za realizację działań odpowiadali pedagog szkolny i wychowawcy klas.

Autor: Barbara Starukiewicz, Wicedyrektor Zespołu Szkół w Garbnie

Partnerzy 2001 – 2014: