Bieg przyjaźni na festynie ZTU
Liw, woj. mazowieckie

Na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Jartyporach odbył się festyn profilaktyczny podsumowujący kampanię ZTU. Organizatorem festynu była GKRPA przy Urzędzie Gminy Liw. – Uczestnicy festynu wysłuchali profilaktycznego koncertu, wzięli udział w konkursie na temat bezpieczeństwa i w biegu przyjaźni – relacjonuje Monika Dejneka, przewodnicząca GKRPA.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Liw jak co roku przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii podejmującej problem profilaktyki uzależnień Zachowaj Trzeźwy Umysł. Hasło Kampanii 2017 to: NA SKRZYDŁACH PRZYJAŹNI. Każda szkoła przygotowała plakat z hasłem tegorocznej Kampanii i zaprezentowała podczas festynu.

Jak co roku w realizację celów kampanii włączyły się szkoły z terenu naszej Gminy. Uczniowie szkół podstawowych miały możliwość wziąć udział w konkursie plastyczno-literackim – NA SKRZYDŁACH PRZYJAŹNI oraz konkursie dziennikarskim PRZYJAŹŃ.

Festyn uświetniła Mała Orkiestra Dni Naszych koncertem profilaktycznym.

Uczestnicy festynu wzięli udział w konkursie na temat bezpieczeństwa przeprowadzonym przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie – Zespół d/s Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii.

Sport to również profilaktyka, która uczy zasad, gry fair play, wzajemnej tolerancji. W związku z powyższym jedną z części festynu był bieg przyjaźni. Wszystkie chętne dzieciaki wzięły udział w biegu na dystansie 1 km.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Liw dziękuje Dyrektorowi Samorządowej Szkoły Podstawowej w Jartyporach Pani Jolancie Gołoś – gospodarzowi tegorocznego festynu oraz wszystkim nauczycielom za zaangażowanie i miłą atmosferę.

Autor: Monika Dejneka, przewodnicząca GKRPA przy Urzędzie Gminy Liw

Źródło: liw.pl

Partnerzy 2001 – 2014: