ZTU dodaje skrzydeł przyjaźni!
Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Tegoroczne hasła kampanii ZTU wpisują się doskonale w działania i cele samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie. – Inicjatywy w które się włączyliśmy zmierzają ku budowaniu i zacieśnianiu więzi pomiędzy dziećmi, czyli dodają przyjaźni skrzydeł! Doskonałym przykładem jest nasz udział w charytatywnym biegu dla chorego chłopca z gimnazjum – opowiada Wioletta Świetlik-Czupryńska, koordynator ZTU.

Uczniowie SP nr 11 bardzo chętnie włączają się w te akcje, które mają na celu uwrażliwianie na potrzeby innych, integrację oraz szerzenie idei wolontariatu.

Pierwszym takim działaniem był udział naszego samorządu w biegu charytatywnym na rzecz chorego gimnazjalisty, znanego wolontariusza Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do biegu zostaliśmy zaproszeni przez szkołę, do której chłopiec uczęszcza. W tę akcję zaangażowali się uwielbiający sport czwartoklasiści. Podjęli się trudu rywalizacji ze starszymi uczniami po to, by obdarzyć chorego uśmiechem od ucha do ucha. Medale zaś, które otrzymali, dumnie prezentowały się na szkolnych mundurkach.

Kolejnym zadaniem, jakiego podjął się samorząd w ramach propagowania akcji ZTU, była promocja kampanijnych haseł na festynie szkolnym. Dziewczęta rozdawały ulotki profilaktyczne rodzicom obecnym na festynie oraz wręczały upominki młodszym uczniom. Uczniowie mieli również okazję zetknąć się z ideami szerzonymi przez kampanię podczas lekcji wychowawczych. Pracowali z kartami przygotowanymi w tym celu i ilustrowali swoją przyjaźń. Samorządowcy przygotowali też gazetkę informacyjną na temat konkursów. Wielu uczniów naszej szkoły angażuje się w konkursy ZTU i zostaje ich laureatami.

Podczas festynu, jak co roku, propagowano zdrowy styl życia, motywowano do aktywności fizycznej i wspierano więzi rodzinne. Dzieci mogły wraz z rodzicami tańczyć, grać i bawić się.

Ponieważ taka atmosfera sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości, mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym uczniowie „Jedenastki” uczyć się będą na skrzydłach przyjaźni…

Autor: Wioletta Świetlik-Czupryńska, koordynator ZTU w SP nr 11 w Szczecinie

Partnerzy 2001 – 2014: