Rodzinna zabawa w kampanii ZTU!
Elbląg (gmina), woj. warmińsko-mazurskie

Przewodnie hasła licznych kampanijnych przedsięwzięć w gminie Elbląg brzmiały „Razem raźniej” i „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”. – W promujących prorodzinne wartości imprezach wzięły udział dzieci z ZS w Nowakowie, ZS w Gronowie Górnym, SP w Węzinie, SP w Pilonie wraz z rodzicami, a także uczestnicy Wakacyjnego Festynu Rodzinnego w Myślęcinie – relacjonuje Irena Krystyna Jasińska z Urzędu Gminy Elbląg.

„Razem raźniej” i „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie” to przewodnie hasła wielu inicjatyw przeprowadzonych w środowisku lokalnym, których celem było między innymi kształtowanie postaw prorodzinnych, kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej czy też ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych.

1 czerwca, na terenie Zespołu Szkoły w Nowakowie odbył się Piknik Rodzinny, w czasie którego uczniowie wraz z rodzicami mogli wziąć udział konkursach tematycznych, zawodach sportowych. Forma zabawowa konkursów połączona z otrzymaniem nagród rzeczowych oraz satysfakcją z wygranej w poszczególnych konkurencjach sportowych indywidualnych i rodzinnych, skutecznie zachęciła rodziny do wspólnego spędzania czasu wolnego. – W zmaganiach sportowych udział wzięło aż 17 rodzin – podkreśla pedagog szkolny Sylwia Browalska.

Również 1 czerwca, na terenie Zespołu Szkół w Gronowie Górnym odbył się Festyn Rodzinny. Celem imprezy było zintegrowanie rodziców, dzieci, nauczycieli oraz społeczności lokalnej. Festyn był doskonałą okazją na promocję wartości rodzinnych, trzeźwości i rozrywki ukierunkowanej na profilaktykę. Poprzez zabawy, gry i konkursy całe rodziny i zaproszeni goście, uczyli się spędzać wspólnie czas i cieszyć się sobą.

Wcześniej, bo 24 maja w Zespole Szkół w Gronowie Górnym odbyła się publiczna prezentacja wyników realizacji programu „Szkoły Promującej Zdrowie”, na którą zaproszono lokalną społeczność, rodziców uczniów szkoły, przedstawicieli Gminy Elbląg i instytucji Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

5 czerwca w Rodzinnym Parku Rozrywki Nowa Holandia, 86 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Węzinie świętowało Dzień Dziecka. Wspólna zabawa pt. „Na skrzydłach przyjaźni”, z wykorzystaniem takich atrakcji jak: park linowy, basen z kulkami, trampoliny, dmuchany plac zabaw, budowla „Labirynt”, spotkanie w „Mini ZOO” i w „Ptaszarni”, były okazją do promowania zdrowego stylu życia. Przekazane zostały treści kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł poprzez rozdanie ulotek i omówienie ich zagadnień.

10 czerwca podczas Festynu Rodzinnego rodzice i ich dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pilonie wzięli udział w indywidualnych konkurencjach sportowych, w współzawodnictwie rodzin - „Potyczki rodzinne”, w turnieju piłki siatkowej, konkursie profilaktycznym „Życie bez nałogów”. Rodzice obejrzeli występy utalentowanych dzieci, które wystąpiły w konkursie pod nazwą „Mam talent”, dzieci wykonywały prace plastyczne, które stanowiły dekorację festynu. Rodzinne spotkanie zakończyło się wspólnym grillowaniem i słodkim poczęstunkiem – informuje koordynator kampanii.

Jak podaje sołtys i Rada Sołecka, 18 czerwca w Myślęcinie odbył się Wakacyjny Festyn Rodzinny dla mieszkańców wsi Myślęcin, Pasieki oraz Pilona w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Celem środowiskowej imprezy było jeszcze większe zintegrowanie się mieszkańców, a także miłe spędzenie czasu z rodziną i znajomymi. Stoły uginały się pod ciężarem smacznego jedzenia. Zarówno dzieci jak i dorośli wesoło się bawili i chętnie brali udział w licznych konkursach. Każdy, kto brał udział w konkursach został nagrodzony. Pogoda dopisała, dla ochłody były lody, festyn trwał do późnych godzin popołudniowych – podkreśla Anna Daniłowska.

Autor: Irena Krystyna Jasińska, Inspektor ds Koordynacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Gminy Elbląg

Partnerzy 2001 – 2014: