Każdy uczeń zna Trzeźwy Umysł!
Chełmiec, woj. małopolskie

Każdy uczeń zna Trzeźwy Umysł! Tematy tegorocznej edycji ZTU zostały poruszone na lekcjach wychowawczych we wszystkich klasach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niskowej. Kampanijne przedsięwzięcie poprzedzono akcją informacyjną. Na święto wszystkich dzieci zorganizowano w placówce Dzień Sportu.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niskowej w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017 uczestniczyło 35 uczniów z klas od I-VI. Nauczycielowi nadzorującemu działania pomagało 7 wychowawców uczestnicząc w kampanijnych przedsięwzięciach.

Na początku założenia programu przedstawiono Radzie Pedagogicznej. Nauczyciele zostali zapoznania z materiałami dydaktycznymi z zakresu profilaktyki.

W każdej klasie od I-VI szkoły podstawowej w ramach lekcji wychowawczych zostały zrealizowane proponowane w ramach kampanii tematy lekcji. Kampanię ZTU promowały na terenie szkoły rozwieszone plakaty, ogłoszono też konkursy.

1 czerwca w szkole zorganizowano Dzień Sportu. Uczniowie przygotowali także prace na konkurs „Na skrzydłach przyjaźni”.

Autor: Mariola Jańczy, koordynator ZTU

Partnerzy 2001 – 2014: