ZTU wspiera rozwój talentów
Warszawa-Ochota, woj. mazowieckie

– Obchody Dnia Dziecka na Ochocie były wspaniałym przykładem wspierania dzieci w ich prawidłowym rozwoju poprzez możliwość licznego uczestnictwa w różnego rodzaju warsztatach – mówi Bartłomiej Lange, Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, Urząd dzielnicy Ochota m.st. Warszawa. Inspiracją dla przeprowadzonych konkursów stała się kampania ZTU.

Liczne organizacje pozarządowe, instytucje i placówki przygotowały formułę warsztatów tak aby przewidywała uczestnictwo dzieci wraz z rodzicami i opiekunami.

W trakcie trwania festynu odbyły się m.in. trzy konkursy zorganizowane przez Zarząd Dzielnicy Ochota, które zainspirowane zostały tematyką tegorocznej kampanii ZTU:

 konkurs plastyczny pn. „Przyjaciel - na smutki i zgryzoty, radości i psoty”,

 konkurs poetycki pn. „Przyjaciel - na smutki i zgryzoty, radości i psoty”,

 konkurs sportowy pn. „Sportowo i z Ochotą”

Celem konkursów było kształtowanie wyobraźni dzieci, rozwój umiejętności plastycznych i popularyzacja twórczości poetyckiej. Konkursy pozwoliły odkryć młode talenty, dając im możliwość prezentacji uzdolnień.

W festynie wzięło udział rotacyjnie ok. 2500 osób. W konkursach wzięło udział łącznie 161 osób. Zainteresowanie atrakcjami było ogromne. Ciekawych pomysłów do wspólnego spędzenia czasu w gronie rodzinnym dostarczyły m.in. : Placówki Wsparcia Dziennego, Ośrodek Pomocy Społecznej, Młodzieżowy Dom Kultury, Ośrodek Kultury Ochoty, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny.

Autor: Bartłomiej Lange, Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, Urząd dzielnicy Ochota m.st. Warszawa

Partnerzy 2001 – 2014: