Wszystkie szkoły w ZTU!
Koło, woj. wielkopolskie

Wszystkie szkoły w ZTU! Do udziału w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł – Na skrzydłach przyjaźni” koordynowanej przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i pomocy Rodzinie w Kole włączyły się wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne!

Placówki biorące udział w tegorocznej kampanii ZTU to Szkoła Podstawowa nr 1, Zespół Szkół nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Zespół Szkół nr 2 i Gimnazjum nr 1.

Dzięki udziałowi w kampanii uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach profilaktycznych podejmujących tematykę pozytywnego lub negatywnego wpływu grupy rówieśniczej oraz podejmowania decyzji i dokonywania wyborów.

Rodzice podczas spotkań otrzymają wskazówki dotyczące rozpoznawania rodzaju wpływu grupy rówieśniczej na dziecko oraz podpowiadające sposoby niwelowania negatywnego wpływu rówieśników i otoczenia na młodego człowieka.

Wszyscy uczniowie będą mogli wziąć udział w dwóch konkursach: konkursie zespołowym „Przyjaźń" oraz indywidualnym konkursie plastyczno-literackim „Na skrzydłach przyjaźni".

Źródło: Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole

Partnerzy 2001 – 2014: