Profilaktyczne spektakle pod hasłem ZTU
Wągrowiec (gmina), woj. wielkopolskie

W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie, pod hasłem Zachowaj Trzeźwy Umysł, odbył się II Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych, którego inicjatorem i organizatorem była GKRPA. W przeglądzie uczestniczyli uczniowie SP w Łaziskach, Siennie i Wiatrowie oraz Gimnazjum w Rąbczynie i Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec w Wągrowcu.

Treść spektakli przygotowanych przez grupy teatralne była związana z problematyką uzależnień – ich przyczynami i skutkami oraz przemocą rówieśniczą i trudnymi relacjami między rodzicami a ich dziećmi. Ukazywała też możliwości i sposoby wychodzenia z trudnych i kryzysowych sytuacji życiowych. Propagowała zastępowanie zachowań ryzykownych pozytywnymi emocjami i rozwijaniem pożądanych zainteresowań.

Prezentowane spektakle stały na bardzo wysokim poziomie artystycznym, budziły podziw i autentyczne wzruszenie wśród widowni, a komisja konkursowa miała niezwykle trudne zadanie wyłonienia zwycięzców spośród bardzo wyrównanych aktorsko i treściowo przedstawień.

Ostatecznie w kategorii szkół podstawowych I miejsce zdobyła grupa teatralna Łaziki ze Szkoły Podstawowej w Łaziskach za spektakl Dwie drogi przygotowany przez p. Renatę Brząkowską. II miejsce zajął Teatr „Łapserdaki” ze Szkoły Podstawowej w Siennie za przygotowany przez p. Agnieszkę Dzierzgowską spektakl Magia działa. I ty możesz się zmienić. Miejsce trzecie przyznano prowadzonej przez pp. Natalię Strzelecką i Martynę Szcześniak grupie Wiatrowiaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiatrowie za widowisko Sąd nad papierosem.

W kategorii gimnazjów I miejsce przyznano prowadzonej przez p. Alicję Siejak grupie teatralnej Schody z Gimnazjum nr 3 Gminy Wągrowiec w Rąbczynie za spektakl MUR. II miejsce zajął Teatr Bez Nazwy z Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec w Wągrowcu, który pod opieką p. Barbary Orzoł przygotował widowisko Możesz na mnie polegać.

Wyróżnione szkoły nagrodzono nagrodami pieniężnymi, a grupy teatralne i ich opiekunów – dyplomami i upominkami propagującymi hasło Zachowaj Trzeźwy Umysł, pod którym zorganizowano Przegląd.

Źródło: gminawagrowiec.pl

 

Partnerzy 2001 – 2014: