Kampania pokazuje drogę do przyjaźni!
Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie

Kampania pokazuje drogę do przyjaźni! W gminie Czerwionka-Leszczyny w Placówce Wsparcia Dziennego w dzielnicy Czerwionka trwają kampanijne działania. Na ścianach wywieszono plakaty, a podczas zajęć profilaktycznych z kartami pracy ZTU szukano wskazówek na temat tego jak dobrze współpracować w grupie i rozmawiano o przyjaźni. Koordynatorem ZTU został Michał Kamianowski.

Jak co roku, kwiecień jest miesiącem, w którym rozpoczynamy kolejną edycję Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Podczas spotkania inaugurującego ZTU przedstawiliśmy wychowankom temat tegorocznej kampanii oraz omówiliśmy jej cele. Wspólnie wywiesiliśmy kampanijne plakaty, a także przybliżyliśmy dzieciom plan zajęć, które odbywać będą się w jej ramach. Na bieżąco będziemy informować o kampanijnych wydarzeniach.

13 kwietnia w leszczyńskiej placówce odbyły się w ramach ZTU zajęcia profilaktyczne. Tytuł zajęć brzmiał: „Wpływ grupy rówieśniczej na moje życie”. Na początku zajęć przeprowadziliśmy z wychowankami pogadankę na temat grupy rówieśniczej oraz przyjaźni.

Następnie dzieci otrzymały kampanijne karty pracy, w których znajdowały się cenne informacje oraz krótkie zadania do wykonania. Dla dzieciaków z klas 1-3 szkoły podstawowej przeznaczone były karty pt. „Mój przyjaciel”. Jednym z zadań było dopasowanie pewnych cech bądź zachowań do przyjaciela, a także osoby, która przyjacielem na pewno nie jest.

Starsze dzieci, czyli uczniowie klas 4-6, otrzymali karty pracy pod nazwą „Ja i moja grupa”. Ich zadaniem było między innymi napisanie zachowań, które ułatwiają pracę w grupie oraz takich, które ją utrudniają. Najstarsi wychowankowie, czyli gimnazjaliści pracowali z kartą pt. „Dobrze, że jesteś”. Musieli wykazać się wiedzą o samym sobie i wypisać m.in. cechy opisujące siebie, które zaczynają się na litery znajdujące się w ich imieniu.

Na koniec wychowankowie wykorzystując swoją wiedzę, a także tą nabytą podczas zajęć, musieli odpowiedzieć pisemnie na ważne pytania dotyczące grupy rówieśniczej oraz przyjaźni. Nie na wszystkie odpowiedź przychodziła im z łatwością. Trudność sprawiło im pytanie m.in.: Czym jest zaufanie? Mimo to, dobrze poradzili sobie z tym zadaniem.

Partnerzy 2001 – 2014: