Potrzebujemy takiej kampanii!
Pyskowice, woj. śląskie

Pyskowicki samorząd kolejny raz włączył się w kampanię ZTU. Działania koordynowała Justyna Fijołek-Ziobrowska, Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień. W bogatym programie kampanii znalazły się liczne imprezy, konkursy, rajdy, a także Bieg Wiosny i Bieg Jesieni. Przeprowadzono również warsztaty i konsultacje dla rodziców.

Jak to miało miejsce w latach ubiegłych, w kampanii wzięły udział szkoły podstawowe i gimnazja. Koordynatorami w poszczególnych placówkach byli pedagodzy i psychologowie szkolni: Marzena Gudysiak i Joanna Bachul ze Szkoły Podstwowej nr 4, Iwona Wochnik i Wioleta Dąbrowicz ze Szkoły Podstwowej nr 6, Katarzyna Dajcier- Klimala i Katarzyna Iwanicka z Gimnazjum nr 1, Marta Ruta i Jolanta Mazur z Zespołu Szkół oraz Anna Siemińska z Zespołu Szkół Specjalnych. Do akcji zaangażowani zostali również nauczyciele i rodzice uczniów.

Przedsięwzięcie zostało rozpropagowane wśród dzieci i młodzieży poprzez rozwieszenie plakatów i przygotowanie gazetek profilaktycznych zachęcających do wzięcia udziału w kampanii. W ramach ZTU przeprowadzono szereg imprez, zawodów sportowych, rajdów i konkursów plastyczno-literackich. Podczas lekcji wychowawczych i zajęć grupowych wykorzystano otrzymane ulotki edukacyjne. Podejmowane były tematy uzależnień, sposobów walki z nałogami oraz promowanie zdrowego trybu życia. Dzieci wzięły również udział w konkursie plastyczno- literackim „Pod dobrą opieką”, którego tematyka zachęcała do zobrazowania, czym według nich jest dobra opieka.

W szkołach przeprowadzono również warsztaty i konsultacje dla rodziców, gdyż często starają się oni nadmiernie kontrolować swoje pociechy, aby ochronić je przed zagrożeniami współczesności, lub odwrotnie – zapracowani, zdominowani potrzebą zapewnienia rodzinie dostatku, zapominają o opiece. Tymczasem obie te postawy wzmagają skłonność dzieci do zachowań ryzykownych, w tym do sięgania po alkohol i inne używki. Dlatego też rodzice otrzymali ulotki „Troszczę się o Ciebie” oraz „Dobra opieka daje moc”, podejmujące problematykę właściwego wychowania dzieci, które pomogły im poznać i zrozumieć potrzeby dzieci, wskazały jak nawiązać z nimi prawidłowe relacje i uświadomiły jak duże znaczenie ma wspólne spędzanie wolnego czasu, informując zarazem jakie są skutki zaniedbań, braku więzi, ale także nadmiernej opieki i kontroli.

Ponadto w ramach tegorocznej kampanii zorganizowano w maju Bieg Wiosny i we wrześniu Bieg Jesieni, w których wzięły udział dzieci, młodzież oraz dorośli. W sumie w biegach wzięło udział 671 uczestników. W imprezy te włączyli się również miłośnicy marszu Nordic Walking. Trasa liczyła (w zależności od wieku uczestników) od 200 m do 3200 m. Każdy z uczestników biorący udział w zawodach, otrzymał pamiątkową koszulkę promującą kampanię ZTU.

Wszystkie powyższe działania miały na celu wskazanie dzieciom i młodzieży alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, z dala od wszelkich nałogów i bezpiecznego ich rozwoju, uświadamiając jednocześnie, że używki nie pomagają w osiąganiu sukcesów.

Relację nadesłała Beata Chmielewska.

Partnerzy 2001 – 2014: