Chcemy uczestniczyć w kolejnej kampanii ZTU!
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

Chcemy uczestniczyć w kolejnej kampanii ZTU! – W Szkole Podstawowej nr 3 w Siemianowicach Śląskich dzieci bardzo chętnie pracowały na kampanijnych materiałach, które pobudzają ich wyobraźnię i zachęcają do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Rodziców natomiast kampania zaopatrza w najnowszą i niezbędną wiedzę. Zamierzamy ponownie uczestniczyć w ZTU – mówi koordynator Monika Hołubowicz.

W roku szkolnym 2015/2016 zasięg kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł obejmował uczniów klas I-VI. Dzieci poznawały cele i założenia kampanii podczas lekcji wychowawczych, pogadanek z psychologiem i pedagogiem szkolnym oraz w trakcie zajęć świetlicowych.

W trakcie drugiego semestru, który stanowi w naszej szkole termin realizacji kampanii, zostały zrealizowane następujące działania:

- Organizacja zajęć „Tola i Tymek na ścieżce zdrowia” dotyczących zasad zdrowego żywienia oraz dokonywania prawidłowych wyborów związanych ze stylem życia,

- Organizacja zajęć „Kto pomoże, kto się zaopiekuje, kto pochwali?” dotyczących umiejętności wskazania osób, które wspierają i mogą pomóc przy rozwiązywaniu problemów,

- Organizacja zajęć „Moje emocje” dotyczących zdolności opisywania i nazywania emocji oraz wiedzy, jak sobie z nimi radzić,

- Przeprowadzenie szkolnego konkursu literacko-plastycznego „Pod dobrą opieką”, promującego dobre wzorce opieki,

- Organizacja „Ukrytego Kalendarium” w świetlicy szkolnej zawierającego najważniejsze daty.

Ponadto, dla utrwalenia wiedzy z zakresu szanowania oraz dbania o własne zdrowie, zorganizowano przedstawienie z okazji Dnia Zdrowia pt. „Kopciuszek na sportowo”, dotyczące aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a także plastyczny konkurs prozdrowotny, w celu sprawdzenia zdobytej wiedzy. Dzień Dziecka był również Dniem Sportu promującym aktywność fizyczną oraz kibicowanie fair-play.

Tematyka tegorocznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł była realizowana również w trakcie zajęć terapeutycznych oraz innych działań podejmowanych przez pedagoga i psychologa szkolnego. Organizowano zajęcia profilaktyczne, uświadamiające, wspierające w rozwiązywaniu problemów i radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Podczas Festynu szkolnego zorganizowano stoisko kampanii, które zapraszało dzieci do wykonania własnej pocztówki z wakacji, pod hasłem „Razem biezpiecznie”. Zaangażowani w pomoc przy stoisku uczniowie, rozdawali rodzicom ulotki i broszury kampanijne, dzięki czemu mogli się oni zapoznać z bardzo ważnymi treściami dotyczącymi wychowywania dzieci, czy umiejętnej z nimi rozmowy.

Tegoroczna tematyka kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł uświadomiła uczniom jak ważna jest rozmawianie o emocjach, umiętętność zwracania się o pomoc oraz dbanie o własne zdrowie. Dzieci bardzo chętnie pracowały na kampanijnych materiałach, które pobudzają ich wyobraźnię i zachęcają do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Rodzice mogą zaopatrzyć się w najnowszą i niezbędną wiedzę dotyczącą używek oraz konsekwencji ryzykownych zachowań przyszłych matek. W przyszłym roku szkolnym zamierzamy ponownie uczestniczyć w kampanii i realizować założenia zaproponowane przez Organizatora.

Autor: Monika Hołubowicz

Relację nadesłała Teresa Zawodniak, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Siemianowice

Partnerzy 2001 – 2014: