Kampanijne spotkania budują dobre relacje
Płock, woj. mazowieckie

Kampanijne spotkania budują dobre relacje! W Płocku w ramach kampanii ZTU przeprowadzono zajęcia z uczniami szkół podstawowych, gimnazjum oraz z ich rodzicami i opiekunami. Spotkania prowadziły wychowawczynie Klubu Profilaktyki Środowiskowej Skarpiak w Płocku pedagog Małgorzata Gałczyńska oraz pedagog Agnieszka Wysocka.

Zajęcia „Kto pomoże, kto się zaopiekuje, kto pochwali” dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych odbyły się 27 kwietnia. Omówiliśmy na nich zasady zdrowego stylu życia i odżywiania się, a także poruszyliśmy temat do kogo zwracać się o pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach.

Zajęcia „Pomóż Toli i Tymkowi dobrze wybrać” przeprowadziliśmy 11 maja, uczestniczyli w nich uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych. W trakcie tych zajęć uczyliśmy się dokonywać dobrych wyborów żywieniowych, rezygnacji z nałogów, alkoholu i używek w dorosłym życiu i jak ważne jest nasze zdrowie.

Zajęcia dla uczniów klas 1-3 gimnazjów „Jak radzić sobie z problemami ?” zorganizowaliśmy 21 maja. Omówiliśmy na nich różne sytuacje problemowe i możliwość dokonywania wyboru tak, aby był to dobry wybór. Uczyliśmy się jak znajdować wyjście z trudnych sytuacji.

Warsztaty dla rodziców i opiekunów „Troszczę się o Ciebie” i „Dobra opieka daje moc” odbyły się 2 czerwca. Rodzice i opiekunowie poznali negatywne konsekwencje nadopiekuńczości, poruszyliśmy też temat braku opieki nad dzieckiem. Wiele zostało powiedziane także na temat dobrej komunikacji z dziećmi.

Ostatnie zajęcia, „Wolność, odpowiedzialność”, dla uczniów gimnazjum, zostały przeprowadzone 13 września. Młodzież rozmawiała o znaczeniu relacji rówieśniczych - pozytywnym i negatywnym wpływie na innych.

Ponadto wychowankowie Skarpiaka wzięli udział w konkursie „Pod dobrą opieką” i 5 z nich otrzymało nagrody książkowe - Patrycja Pydyn, Wiktoria Barska, Alicja Płótnicka, Roksana Żuchewicz oraz Oliwia Dzięgielewska.

Autor: Małgorzata Gałczyńska.

Partnerzy 2001 – 2014: