Działamy rodzinnie!
Elbląg (gmina), woj. warmińsko-mazurskie

Działamy rodzinnie! Pod egidą kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz działań w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w Szkole Podstawowej w Pilonie zorganizowano Piknik Rodzinny.

Jak podaje szkolny koordynator Bogumiła Gustołek, powyższe działanie miało na celu zintegrowanie środowiska, promowanie wartości rodzinnych, wspólne aktywne spędzanie czasu rodziców i dzieci, a także praca na rzecz szkoły. Podczas imprezy wręczano kampanijne ulotki profilaktyczne. Największą atrakcją dla najmłodszych dzieci okazało się malowanie twarzy farbami. Rodzinny piknik zakończył się wspólnym grillowaniem i słodkim poczęstunkiem.

Także społeczność lokalna wsi Janowo, wraz z sołtysem Danutą Czajkowską, zorganizowała Piknik Rodzinny – poinformowała Katarzyna Wojtaszek, lider lokalny.

Mieszkańcy wcześniej zrobili porządki na łące przeznaczonej na teren wiejski i skosili trawę. Podczas pikniku uczestniczyli w rozgrywkach sportowych. Można było wziąć udział w konkurencjach indywidualnych, grupowych lub w parach. Zwycięzcy konkurencji otrzymywali nagrody rzeczowe, nie zapomniano również o poczęstunku dla wszystkich uczestników festynu.

Zorganizowanie pikniku miało na celu uświadomienie społeczności zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia, ich destrukcyjnego wpływu, kształtowanie właściwych postaw oraz integrację międzypokoleniową. Dorośli mogli zapoznać się z kampanijnymi ulotkami profilaktyczno-edukacyjnymi podejmującymi problematykę właściwego wychowania dziecka: jak realizować codzienne zadania wychowawcze wobec dzieci, jak nawiązać z nimi prawidłowe relacje, jakie są skutki zaniedbań, braku więzi, ale także nadmiernej opieki i kontroli czy też gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudności rodzinnych.

Na pikniku zaszczycił nas swoją obecnością wicewójt Zygmunt Tucholski – dodaje lider lokalny Katarzyna Wojtaszek.

Materiał nadesłała: Irena Krystyna Jasińska, inspektor ds. Koordynacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Gminy Elbląg.

Partnerzy 2001 – 2014: