ZTU realizujemy od lat!
Świerczów, woj. opolskie

ZTU realizujemy od lat! – Zachowaj Trzeźwy Umysł to realizowana od lat w naszej szkole ogólnopolska kampania podejmująca problem profilaktyki uzależnień – informują koordynatorzy ze Szkoły Podstawowej im. Ostapa Dłuskiego w Dąbrowie.

W ramach ZTU dzieciom, rodzicom i nauczycielom wręczono pakiety edukacyjne, kolorowe broszury oraz ulotki profilaktyczne. Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne z uczniami klas młodszych.

Wychowawczynie przybliżyły dzieciom główny cel kampanii, czyli wspieranie kompleksowego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem dbania o własne zdrowie, higienę, sferę emocjonalną oraz relacje z innymi.

Dzieci poznały głównych bohaterów ulotki profilaktycznej „Tola i Tymek na ścieżce zdrowia”. Razem z nauczycielkami rozwiązywały ćwiczenia, dzięki którym dowiedziały się, co wpływa pozytywnie i negatywnie na ich zdrowie. Poznały zdrowe i niezdrowe produkty. Zostały zachęcone do uprawiania sportu. Na koniec zajęć wszyscy rozwiązywali rebusy oraz kolorowali zamieszczone w ulotce rysunki.

Również w klasie czwartej przeprowadzono zajęcia w ramach kampanii ZTU. Uczniowie otrzymali karty pracyPomóż Toli i Tymkowi dobrze wybrać”. W tej karcie pracy uczniowie poznali Tolę i Tymka. Samodzielnie rozwiązywali ćwiczenia, dzięki którym nauczą się dokonywać dobrych i prozdrowotnych wyborów. Dzieci dowiedziały się, jakie produkty są niezdrowe dla ich organizmu, np. papierosy, alkohol, śmieciowe jedzenie. Na koniec zajęć rozwiązywano krzyżówkę oraz kolorowano zamieszczone rysunki.

Nadto, na jednym ze szkolnych zebrań zapoznano rodziców z celami kampanii oraz rozdano ulotki profilaktyczne „Troszczę się o Ciebie”. Dzięki rozdanym materiałom rodzice dowiedzieli się, czym są nadopiekuńczość oraz brak opieki. Poznali cechy dorosłego, który nadmiernie opiekuje się dzieckiem oraz opiekuna, który zaniedbuje dziecko. Rodzicom przedstawiono, jakie są konsekwencje wychowawcze nadopiekuńczości oraz zaniedbywania.

Jak każdego roku uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastyczno-literackim. Zadaniem uczestnika było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej obrazującej, czym może być dobra opieka.

Autor: Edyta Witaszewska, koordynatorka kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł

Partnerzy 2001 – 2014: