Po raz czternasty w ZTU!
Krasne, woj. mazowieckie

Po raz czternasty w ZTU! Gminna Krasne po raz czternasty wzięła udział w Zachowaj Trzeźwy Umysł. Kampania rozpoczęła się tradycyjnie spotkaniem Marioli Moraczyńskiej, pełnomocnikiem wójta, z przedstawicielami szkół, policji oraz pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w celu wypracowania działań na rzecz ZTU.

W ramach Zachowaj Trzeźwy Umysł Gimnazjum Publiczne im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem zrealizowało następujące punkty projektu:

1) młodzież Gimnazjum przystąpiła do konkursu plastyczno-literackiego „Pod dobrą opieką”, polegającego na narysowaniu lub opisaniu, czym jest dobra opieka i co to znaczy dobrze się kimś opiekować? 2) zajęcia z pedagogiem szkolnym na lekcjach wychowawczych , których głównym celem było kształtowanie postaw pomagających rozwiązywać sytuacje problemowe, konfliktowe. Przeprowadzono dyskusję na temat: „Jak radzić sobie z problemami?”.

Materiały do wypełnienia przez uczniów ćwiczyły umiejętności bycia odpowiedzialnym za własne decyzje i postępowanie. Kształtowały nawyk autorefleksji i obiektywnej oceny swojego zachowania. Dostarczały również informacji o konsekwencjach podejmowanych decyzji.

Zwieńczeniem kampanii było zorganizowanie imprezy sportowo-rekreacyjnej pod hasłem Zachowaj Trzeźwy Umysł. W ramach imprezy przeprowadzono następujące konkurencje sportowe:

mecz piłki siatkowej reprezentacji dziewcząt (I m. klasy III AB, II m. klasy II AB, III m. klasy I B); mecz piłki nożnej reprezentacji chłopców (I m. klasy III AB, II m. klasy II A B, III m. klasy I AB). W tym samym czasie odbyły się konkurencje indywidualne: wyciskanie odważnika 16 kg (I m. – Patryk Pytkowski, II m. – Kacper Bonisławski, III m . – Sebastian Królicki); zawody w przeciąganiu liny dziewcząt i chłopców (I m. – klasa III A, II m. – klasa II A, III m. – klasa III B); mistrz skakanki – wygrywa osoba, która wykona jak najwięcej skoków obunóż przez skakankę (I m. Dominika Rogalska, II m. Anna Rólka, III m. Sandra Świerczewska).

W czasie rozgrywek sportowych trwał konkurs plastyczny na temat „Pod dobrą opieką” oraz konkurs wiedzy na temat: „Jestem aktywny, jestem zdrowy”. Wszyscy zwycięzcy zostaną nagrodzeni nagrodami ufundowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnem.

W roku szkolnym 2015/2016 po raz kolejny Szkoła Podstawowa w Zielonej wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Wykorzystując otrzymane materiały profilaktyczne i edukacyjne, przystąpiliśmy do realizacji wyżej wymienionych zadań na miarę naszych możliwości. Realizacja zadań tegorocznej kampanii w naszej szkole kształtowała postawy prozdrowotne, wzmacniała więzi z rodziną, uświadamiała uczniom i rodzicom zagrożenia współczesnego świata.

Wychowawcy klas 0–III, przeprowadzili ze swoimi uczniami warsztaty edukacyjno-profilaktyczneZaopiekuj się Tolą. Zaopiekuj się Tymkiem”, których głównym celem było dostarczenie przez nauczycieli informacji o dobrych wzorcach żywieniowych, pozytywnych relacjach dzieci z rówieśnikami i rodzicami oraz wzmacnianie wiary w swoje możliwości. Podczas warsztatów wykorzystano ulotki profilaktyczne: „Dobra opieka daje moc”, „Kto pomoże, kto się zaopiekuje, kto pochwali?”. Wykorzystując załączone karty pracy, uczniowie rozwiązywali ćwiczenia, dzięki którym dokonywali dobrych i prozdrowotnych wyborów.

Uczniowie klas starszych podczas warsztatów prowadzonych przez koordynatora kampanii „Pomóż Toli i Tymkowi dobrze wybrać” poznawali różne emocje, uczyli się zachowań asertywnych (odgrywali scenki, rozwiązywali krzyżówki, rozpoznawali emocje, odbywały się dyskusje i burze mózgów). Zajęcia te cieszyły się dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem uczniów.

Cele kampanii realizowane były również podczas zorganizowanego w szkole Dnia Dziecka. Uczniowie uczestniczyli w konkursach plastycznych: „Z Rodziną na TAK” oraz „Pod dobrą opieką”. Pomysłowość i technika wykonanych prac plastycznych została doceniona. Autorzy najciekawszych prac otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Krasnem.

Uczniowie oraz rodzice otrzymali ulotki profilaktyczne: „Pod dobrą opieką rozwijasz skrzydła”, „Troszczę się o Ciebie”, „Dobra opieka daje moc”. Treści ulotek zawierały informacje dotyczące zasad właściwej komunikacji rodziców z dziećmi, propozycjach wspólnego i aktywnego spędzania wolnego czasu, pielęgnowaniu dobrych relacji z bliskimi.

W ramach Zachowaj Trzeźwy Umysł Szkoła Podstawowa w Krasnem realizowała cele kampanii.

Osoby odpowiedzialne za realizację zadań kampanii w szkole to: Barbara Główka – nauczyciel przyrody, wychowawca kl. IV – szkolny koordynator programu; nauczyciele wychowawcy klas IV–VI Katarzyna Przybylska, Anna Chodkowska; nauczyciele nauczania zintegrowanego Bożena Frączyk, Wiesława Jakubiak, Bożena Perkowska, Lena Filipczak; nauczyciel świetlicy Ewa Otłowska.

Na korytarzu szkolnym wykonano gazetkę informacyjną na temat programu Zachowaj Trzeźwy Umysł w roku szkolnym 2015/2016. Wychowawcy klas rozdali ulotki profilaktyczne dotyczące programu uczniom klas IV–VI. Szczegółowo objaśniono zasady uczestnictwa w konkursach związanych z kampanią.

Na spotkaniach z rodzicami odbyły się warsztaty profilaktyczne „Troszczę się o Ciebie”, gdzie zwrócono uwagę na negatywne konsekwencje nadopiekuńczości lub braku opieki nad dzieckiem oraz „Dobra opieka daje moc”, gdzie utrwalono zasady dobrej komunikacji rodzica dzieckiem. Pogadanki przeprowadzili nauczyciele wychowawcy klas IV–VI.

Wykorzystano także materiały profilaktyczne i karty pracy dla dzieci. Uczniom Wyświetlano także filmy wypożyczone z biblioteki pedagogicznej w Przasnyszu. Uczniowie zdobyli wiedzę na temat szkodliwości alkoholu, nikotyny i narkotyków oraz dowiedzieli się, jak można właściwie organizować czas wolny z dala od nałogów i niewłaściwych zachowań . Poznali korzyści płynące z aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Uczniowie naszej szkoły wzięli aktywny udział w konkursach kampanii. W konkursie plastyczno-literacki POD DOBRĄ OPIEKĄ, który jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, wzięli udział uczniowie klas starszych IV–VI. Zadaniem uczestnika było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej obrazującej, czym może być dobra opieka. Jury szkolne pod przewodnictwem dyrektor Iwony Pikus wyłoniło zwycięzców szkolnego etapu. Najładniejsze prace plastyczne w konkursie wykonali uczniowie: I miejsce Ewelina Traczyk –klasa V, wyróżnienia: Zuzanna Mroczek – klasa V, Karolina Fabisiak – klasa V, Paweł Główka – klasa V.

Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano festyn pod hasłem Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Impreza przeznaczona była dla wszystkich uczniów naszej szkoły i ich rodziców. Na imprezie tej uczniowie mieli następujące atrakcje: zawody sportowe, gry i zabawy dla najmłodszych, poczęstunek.

Na zawody sportowe składały się mecze w piłkę nożną rozegrane w dwóch kategoriach: chłopcy i dziewczęta z klas IV–VI. Była to zdrowa rywalizacja i wspaniała zabawa dla uczestników i kibiców. Podczas rywalizacji sportowej było wiele emocji –zawody wygrała klasa VI. Nie zabrakło jednak uśmiechu wśród przegranych, gdyż była to przede wszystkim zabawa na świeżym powietrzu . Zawody sportowe przygotował i nadzorował nauczyciel WF-u Wojciech Gołębiewski.

Podczas festynu oprócz zmagań sportowych dzieci doskonale bawiły się na boisku w parku. Były tam atrakcje typu zjeżdżalnie, kosze z piłeczkami, trampoliny, basen z łódeczkami. Festyn był wspaniałą okazją, aby mile i rodzinnie spędzić czas.

Na lekcjach wychowawczych nauczyciele wychowawcy klas IV–VI przeprowadzili cykl miniwykładów dla uczniów związanych z programem kampanii. Zapoznano uczniów ze szkodliwym oddziaływaniem różnych substancji chemicznych na organizm człowieka, wyjaśniono, na czym polega asertywność, zachęcono uczniów do aktywnego uczestnictwa w konkursach kampanii propagujących zdrowy tryb życia, przedstawiono rodzaje aktywności w różnych obszarach życia bez sięgania po używki, zachęcano do spędzania wolnego czasu razem z rodziną.

Program profilaktyki uzależnień w ramach kampanii ZTU realizowany w Szkole Podstawowej w Krasnem został zatwierdzony przez dyrektora szkoły Iwonę Pikus.

Na zdjęciach m.in.: gazetka na korytarzu szkolnym dotycząca szczegółów kampanii; wystawa prac konkursowych na korytarzu szkolnym; uczniowie i wychowawcy przed zawodami sportowymi; uczniowie podczas gier i zabaw.

Partnerzy 2001 – 2014: