Korzystamy z ulotek ZTU!
Chełmiec, woj. małopolskie

Korzystamy z ulotek ZTU! W Szkole Podstawowej w Januszowej na godzinach wychowawczych podejmowaliśmy tematykę prozdrowotną oraz ekologiczną, a także wykorzystaliśmy ulotki profilaktyczne Zachowaj Trzeźwy Umysł – informują koordynatorzy.

Staramy się nadal podtrzymywać dobre relacje z innymi szkołami oraz organizacjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży. Jako organizatorzy Gminnego Konkursu Recytatorskiego nadal współpracujemy z Pałacem Młodzieży w Nowym Sączu, Miejską Biblioteką Publiczną Oddział dla Dzieci oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chełmcu. Uczniowie z innych szkół w Gminie Chełmiec przyjechali na finał konkursu do naszej szkoły wraz z opiekunami, którzy mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi.

Kolejną okazją do wspólnego spotkania był Gminny Konkurs Ekologiczny. Uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu naszej gminy wykazali się ogromną wiedzą ekologiczną. Tegoroczna edycja konkursu, zdaniem jurorów, pokazała, że uczniowie reprezentowali bardzo wysoki poziom. Uczestnicy konkursu uczestniczyli w pokazie sadzenia drzewek, poprowadzonym przez pracownika Nadleśnictwa Stary Sącz oraz występie sekcji aikido, która działa przy naszej szkole. Sukces odniosły dwie uczennice naszej szkoły zdobywając pierwsze i trzecie miejsce.

Na godzinach wychowawczych kontynuowaliśmy tematykę prozdrowotną oraz ekologiczną, a także wykorzystaliśmy ulotki profilaktyczne dostarczone przez koordynatora ZTU. Uczniowie brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Ekologicznej „EKOTEST” (uczennica klasy VI zdobyła wyróżnienie).

Uczniowie kl. I–III kontynuują udział w zajęciach z pierwszej pomocy, prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły, posiadających certyfikat „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, a klasa I brała udział w projekcie „Akademia Kubusia Puchatka” promującego bezpieczne zachowania na drodze.

Przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie przypomnieli sobie najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy. W naszej szkole pod czujnym okiem pani Agnieszki Habeli realizowany jest program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i uczymy ratować”.

W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” każda klasa wykonała plakat o tematyce: Jak bezpiecznie zachować się nad wodą, w górach, w mieście.

Od 1 maja 2016 r. wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczą na nowo otwartej pływalni w Chełmcu w projekcie finansowanym przez wójta Gminy Chełmiec, którego celem było nauczenie dzieci pływania i bezpiecznych zachowań nad wodą.

W miesiącach wrzesień – listopad realizowana była kampania: „No promil, no problem”. Wzięli w niej udział uczniowie klas IV-VI. Wzięli między innymi udział w „Marszu trzeźwości”.

W zimie uczniowie dwa razy mieli okazję uczestniczyć w zajęciach na krytym lodowisku w Chełmcu. Poza miłym spędzeniem czasu uczniowie mieli okazję nauczyć się jazdy na łyżwach i doskonalić swoją technikę.

W ramach Dnia Sportu Szkolnego kl. II i III wzięła udział w rozgrywkach sportowych. Najlepsza trójka została nagrodzona drobnymi upominkami. Kl. IV – VI rozegrali mistrzostwa w tenisie stołowym oraz układali na czas kostkę Rubika. Na zakończenie ku ogólnej radości wszystkich został rozegrany mecz siatkówki uczniowie – nauczyciele, zwyciężyli uczniowie 3-2. Poza zawodami sportowymi uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym w ramach akcji Zachowaj Trzeźwy Umysł. Tematem prac było: „Pod dobrą opieką”.

Gościliśmy podróżnika, który przedstawił zdjęcia i opowiedział o swoich podróżach do Chin.

W ramach aktywnych kontaktów z absolwentami naszej szkoły studentka akademii muzycznej w Krakowie przeprowadziła audycję muzyczną dla wszystkich uczniów.

Okazją do poznawania nowych zakątków naszego kraju były wycieczki do: Inwałdu, Krakowa, kopalni soli w Bochni, Ojcowskiego Parku Narodowego i Energy Landu . Klasa VI była na trzydniowej wycieczce w Magurze Małastowskiej.

W ramach integracji z rodzicami nauczyciele tradycyjnie zorganizowali Dzień Mamy i Taty w gronie własnych klas. Rodzice razem z dziećmi uczestniczyli w różnorodnych konkursach.

W duchu walki fair play uczniowie podjęli walkę o mistrzostwo Gminy Chełmiec w pływaniu. Zdobyliśmy indywidualnie dwa złote medale.

Jeden uczeń jest aktywnym zawodnikiem Sądeckiego Towarzystwa Pływackiego. Uczennica kl. VI jest zawodnikiem klubu „Budowlani” w Nowym Sączu i osiąga wspaniałe sukcesy w bieganiu nie tylko na poziomie gminy i powiatu, lecz również na szczeblu wojewódzkim i międzynarodowym. Na terenie szkoły prowadzone są od tego roku zajęcia z aikido, na które uczęszczają nasi uczniowie.

W ramach uwrażliwiania dzieci na potrzeby innych braliśmy udział w akcji zbierania nakrętek, charytatywnej akcji sprzedaży kartek świątecznych prowadzonej przez Stowarzyszenie „Sursum Corda” oraz w akcji „Szlachetna paczka” (zostały przygotowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli dwie paczki. Jedna została przekazana rodzinie z terenu naszej miejscowości, a jedna do konkretnej rodziny dziecka z Katolickiego Przedszkola Niepublicznego w Nowym Sączu). Współpracujemy z Katolickim Przedszkolem Niepublicznym w Nowym Sączu w ramach akcji charytatywnych. Rodzice z tegoż przedszkola objęli patronatem dwie rodziny z naszej szkoły przygotowując im paczki mikołajowe i świąteczne.

Autor: Łukasz Biernacki, szkolny koordynator, Szkoła Podstawowa w Januszowej.

Partnerzy 2001 – 2014: