Trzeźwy umysł może uratować życie!
Sanok, woj. podkarpackie

Istotnym punktem kampanii ZTU w SP nr 4 w Sanoku było szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. – Uczniowie aktywnie włączyli się w zajęcia, bardzo dokładnie wykonując demonstrowane ćwiczenia. Dzięki szkoleniu mają wiedzę niezbędną, aby właściwie zareagować w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia – podkreśla Lidia Indyk, koordynator ZTU.

Uczniów Szkoły Podstawowej nr4 po raz kolejny szkolili nauczyciele i słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej w Sanoku. Uczestnikami zajęć byli piątoklasiści, którzy mieli okazję krok po kroku poznawać sposoby zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia.

Dowiedzieli się, co robić w przypadku omdleń, krwawienia z nosa, padaczki oraz jak pomóc komuś, gdy zdarzy się wypadek, wykonując resuscytację krążeniowo – oddechową lub korzystając z defibrylatora. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej i pokazie czynności ratujących życie, uczestnicy szkolenia mogli w sposób praktyczny wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę na kilku przygotowanych stanowiskach. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie omawiana tematyką i z zaangażowaniem oraz precyzją wykonywali poszczególne czynności.

Autor: Lidia Indyk, szkolny koordynator kampanii

Relację nadesłał Janusz Piotrowski

Partnerzy 2001 – 2014: