„Odpowiedzialny Kierowca” sprawdził naszą wiedzę
Praszka, woj. opolskie

Pod kampanijnym hasłem „Odpowiedzialny Kierowca” w Publicznym Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce rozegrano Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przeprowadzony przez funkcjonariuszy Ruchu Drogowego KPP z Olesna, Strażników Miejskich z Praszki oraz nauczycieli – Sprawdzano znajomość znaków, przepisów oraz praktyczne umiejętności – mówi Andrzej Podyma, koordynator ZTU.

Do konkursu przystąpiło 9 trzyosobowych drużyn reprezentujących klasy I, II i III. Zawodnicy na początek demonstrowali swoje umiejętności na torze przeszkód, następnie rozwiązywali test ze znajomości znaków drogowych, a później test z przepisów o ruchu drogowym. Po tym teście był sprawdzian praktyczny w miasteczku ruchu drogowego.

Konkurs był obsługiwany przez funkcjonariuszy Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji z Olesna, Strażników Miejskich z Praszki oraz wyznaczonych nauczycieli. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki a zwycięzcy nagrody ufundowane przez Burmistrza Praszki.

Autor: Andrzej Podyma, koordynator ZTU

Partnerzy 2001 – 2014: