Kampanijne materiały profilaktyczne
Sanok, woj. podkarpackie

Kampanijne materiały profilaktyczne wzbudziły zainteresowanie wśród rodziców oraz wywołały ożywione dyskusje wśród uczniów – relacjonuje Lidia Indyk, koordynatorka w Szkole Podstawowej nr 4.

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł przeprowadzono wiele przedsięwzięć edukacyjno-profilaktycznych.

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu plastyczno-literackiego pod hasłem „POD DOBRĄ OPIEKĄ”, przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów. Zadaniem uczestnika było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej  obrazującej, czym może być dobra opieka, co to znaczy dobrze się kimś opiekować.

Interesujące prace plastyczne wykonało 108 uczniów z klas czwartych i piątych. Najciekawsze prace prezentujemy w galerii zdjęć.

Otrzymane materiały edukacyjne (plakaty profilaktyczne, ulotki profilaktyczne) posłużyły do przygotowania gazetki ściennej.

Karty pracy zostały przekazane wychowawcom klas edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawcom klas IV–VI, którzy omówili prezentowane treści ze swoimi  wychowankami.

W kwietniu odbyły się spotkania wychowawców z rodzicami, podczas których nauczyciele rozdali dorosłym ulotki profilaktyczne dla rodziców oraz poruszyli problematykę właściwego wychowania dzieci, w tym: jak realizować codzienne zadania wychowawcze wobec dzieci; jak nawiązać z nimi prawidłowe relacje; jakie są skutki zaniedbań, braku więzi, ale także nadmiernej opieki i kontroli – wadliwych postaw rodzicielskich; gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudności rodzinnych.

Dziękujemy organizatorom kampanii ZTU za materiały edukacyjne, które wzbudziły zainteresowanie wśród rodziców oraz wywołały ożywione dyskusje wśród uczniów.

Sprawozdanie sporządziła Lidia Indyk, koordynatorka kampanii w SP nr 4 w Sanoku.

Partnerzy 2001 – 2014: