Pasłęk kontynuuje kampanię ZTU!
Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie

Pasłęk kontynuuje kampanię ZTU! Gmina Pasłęk po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską kampanię edukacyjno-profilaktyczną Zachowaj Trzeźwy Umysł. Hasło tegorocznej edycji brzmi „Pod dobrą opieką” i opiera się na analizie dwóch postaw wychowawczych rodziców: nadopiekuńczości i braku opieki. Do realizacji tegorocznej edycji zgłosiły się, jak co roku, dwie szkoły – SP nr 2 i ZSP w Pasłęku, które otrzymały już materiały profilaktyczne.

Obie te postawy – nadopiekuńczość i brak opieki – wzmagają wśród dzieci skłonności do zachowań ryzykownych, w tym do sięgania po alkohol i inne używki. Kampania trwa od 1 kwietnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r. Skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także do rodziców i nauczycieli.

Celem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w 2016 roku jest wspieranie rozwoju dziecka poprzez eliminowanie cech charakteru wynikających z nadmiaru opieki lub braku opieki, wpływanie na przyczynę negatywnych zachowań poprzez uświadamianie rodzicom zagrożeń wynikających z nadopiekuńczości i braku opieki oraz wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.

A tak było w 2015 roku…

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku

W ubiegłym roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku kampania odbywała się wieloetapowo. Najpierw dzieci zostały zapoznane przez wychowawców z założeniami kampanii i zachęceni do aktywnego udziały w jej realizacji. Podczas zajęć w klasach przeprowadzono pogadanki w oparciu o ulotki konkursowe.

Dużą popularnością cieszył się konkurs plastyczny „Warto pomagać”. Uczniowie wykonali około 60 prac. Poruszana w nich tematyka dotyczyła dostrzegania wokół siebie osób potrzebujących pomocy. Najlepsi zostali nagrodzeni a wybrane prace przekazano do siedziby Fundacji Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Kolejnym wydarzeniem zorganizowanym w ramach akcji był happening profilaktyczny Zachowaj Trzeźwy Umysł. Impreza objęła swoim zasięgiem wszystkich uczniów szkoły (ok. 500 osób). Dzieci brały udział w konkurencjach sportowych i przeglądzie talentów. Do organizacji happeningu włączyli się rodzice oraz policja.

Dodatkowo, aby umożliwić dzieciom rozwijanie pasji i aktywne spędzanie czasu wolnego zorganizowano IV rajd Rowerowy SP2, w którym wzięło udział 60 osób (uczniowie, rodzice, nauczyciele). Akcja promowała aktywny wypoczynek z uwzględnieniem zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Realizacja rajdu odbyła się w ramach kampanii Odpowiedzialny Kierowca.

Informacja: SP2

 Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku

Uczniowie Zespołu Szkół Powszechnych w Pasłęku w roku 2015 aktywnie brali udział w kampanii i próbowali swoich sił w konkursach proponowanych przez jej organizatorów. W ramach tego programu odbyły się następujące zadania: szkolny konkurs plastyczno-literacki „Warto pomagać” – wzięło w nim udział 98 osób; lekcja wychowawcza „Warto pomagać” (w oparciu o ulotkę promocyjną) – 167 uczestników; lekcja wychowawcza „JA + TY = MY” (w oparciu o ulotkę promocyjną) – 267 uczestników; „Bezpieczny uczestnik ruchu drogowego” – pogadanki z zakresu ruchu drogowego, lekcje, rozpropagowanie ulotek profilaktycznych i plakatów oraz konkurs na najlepszego rowerzystę w szkole – 62 uczestników; konkurs ulotkowy „Zdrowe zagranie” – ponad 150 uczniów; konkurs „Tekturowy ludzik” – ponad 30 uczniów.

Dodatkowo z ramach kampanii odbyły się dwie zabawy profilaktyczno-sportowe „Razem lepiej”. W pierwszej wzięło udział 227 uczniów i 14 nauczycieli, a w drugiej 285 uczniów i 15 nauczycieli.

Informacja: ZSP

Źródło: www.paslek.pl

Partnerzy 2001 – 2014: