Od Pilony do Opola
Elbląg (gmina), woj. warmińsko-mazurskie

Już po raz ósmy w Szkole Podstawowej w Pilonie w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł” zorganizowano festiwal piosenki „Od Pilony do Opola”.

3 marca 2016 r. uczestnicy gminnych placówek oświatowych z Gronowa Górnego, Nowakowa, Węziny i Pilony zaprezentowali się w trzech kategoriach wiekowych: klasa I–II, klasa III–IV, klasa V–VI.

Pierwsze miejsca zajęli: Tymoteusz Budziwojski – ZS Gronowo Górne, Justyna Rychter – SP w Pilonie, Weronika Kościanek – SP w Węzinie, Alicja Kalicińska – ZS w Nowakowie, Martyna Mazur – ZS w Gronowie Górnym.

Reprezentantki SP w Pilonie: Lena Grzeszczak, Zuzanna Fidura, Roksana Radoń, Daria Grelach zajęły w swoich kategoriach wiekowych drugie miejsce, a Karolina Olewnik miejsce trzecie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody.

Opracowała: Anna Gerej-Gula.

Materiał nadesłała: Irena Krystyna Jasińska, inspektor ds. koordynacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Elbląg.

Partnerzy 2001 – 2014: