Zaletą ZTU jest propagowanie wiedzy!
Hrubieszów, woj. lubelskie

Zaletą ZTU jest propagowanie wiedzy! Pod patronatem Zachowaj Trzeźwy Umysł uczniowie Gimnazjum ZSM nr 1 brali udział w warsztatach prowadzonych przez psychologa, specjalistę terapii uzależnień MONAR Alicję Dudek-Zdobylak oraz Annę Kuźniak-Antosz.

– Dzięki doświadczeniu prowadzących w codziennej pracy z młodzieżą i w naszej szkole udało się zweryfikować niektóre poglądy na temat substancji psychoaktywnych – mówi Anna Karkuszewska, koordynatorka kampanii.

Podczas spotkań z młodzieżą zaproszeni specjaliści poruszali tematykę współczesnych substancji psychoaktywnych oraz konsekwencji ich zażywania zarówno w aspekcie zdrowotnym, społecznym jak i prawnym. Prowadzące zajęcia przedstawiały fakty i mity o substancjach psychoaktywnych na podstawie codziennej pracy z młodzieżą, którą wykonują w Stowarzyszeniu MONAR.

Sposób prowadzonych zajęć prowokował uczniów do konstruktywnej dyskusji oraz otwartego wyrażania swoich poglądów.

Warsztaty były zorganizowane przy współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hrubieszowie.

Materiał przygotowała Anna Karkuszewska, koordynator kampanii ZTU w Gimnazjum ZSM nr 1 w Hrubieszowie.

Partnerzy 2001 – 2014: