Szkoły bez przemocy!
Zamość, woj. lubelskie

Podsumowaniem działań profilaktycznych ramach kampanii ZTU w SP nr 8 był Dzień Szkoły bez Przemocy. – Także tym wydarzeniem zwróciliśmy uwagę na takie wartości jak pomoc innym, integracja i przyjaźń – podkreśla Małgorzata Truszyńska-Kutnik, koordynator ZTU w SP nr 8 w Zamościu.

Szkoły bez przemocy! Zamość, woj. lubelskie Szkoły bez przemocy! Zamość, woj. lubelskie Szkoły bez przemocy! Zamość, woj. lubelskie Szkoły bez przemocy! Zamość, woj. lubelskie Szkoły bez przemocy! Zamość, woj. lubelskie Szkoły bez przemocy! Zamość, woj. lubelskie Szkoły bez przemocy! Zamość, woj. lubelskie

Ponadto w szkole odbył się bieg przyjaźni, a także montaż słowno-muzyczny oraz podsumowanie konkursu plastycznego „Warto pomagać”. Pokonkursowa wystawa prac była dekoracją imprezy.

W realizację działań w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł aktywnie włączyli się uczniowie oraz nauczyciele. Uczniowie zrozumieli, że aby pomóc innym, wystarczą nawet całkiem niewielkie, drobne, codzienne gesty, zainteresowanie, wsparcie. Pomagając innym, można czerpać z tego radość!

Relację przygotowała koordynator Małgorzata Truszyńska-Kutnik.

Partnerzy 2001 – 2014: