Z kampanią dbamy o przyszłość dzieci!
Tychy, woj. śląskie

Z kampanią dbamy o przyszłość dzieci! W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015 społeczność Szkoły Podstawowej nr 22 im. Rafała Pomorskiego Tychach uczestniczyła w szeregu działań o charakterze profilaktycznym.

Wszyscy uczniowie otrzymali informacje na temat konkursów organizowanych w ramach kampanii oraz na bieżąco byli zachęcani do wzięcia w nich udziału. Największym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się: konkurs ulotkowy „Zdrowe zagranie” oraz konkurs plastyczno-literacki „Warto pomagać”. Kilkoro uczniów uczęszczających na koło plastyczne zaangażowało się również w kreatywny konkurs fotograficzny „Tymek Tekturka”. Jako szkoła skorzystaliśmy także z możliwości diagnozy uczniów w zakresie ich kontaktów z używkami – w maju 2015 r. nasi szóstoklasiści uczestniczyli w internetowym badaniu ankietowym pn. „Młodzież i substancje psychoaktywne”.

Ponadto uczniowie wszystkich klas IV–VI wzięli udział w cyklu lekcji wychowawczych o charakterze warsztatowym, których tematyka obejmowała m.in. przyczyny i skutki zażywania substancji psychoaktywnych, etapy procesu uzależnienia, asertywne odmawianie w sytuacji presji grupy rówieśniczej oraz konstruktywne (alternatywne wobec używek) sposoby radzenia sobie ze stresem.

Klasy starsze uczestniczyły też w prelekcji przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Tychach dotyczącej konsekwencji podejmowania zachowań ryzykownych (m.in.: agresja, przemoc, sięganie po używki, etc.). Z kolei cała społeczność uczniowska (kl. I–VI) miała okazję spotkać się z policjantami przy okazji zajęć pn. „Bezpieczne wakacje”, w trakcie których uczniowie zostali pouczeni o zasadach bezpiecznego zachowania w czasie wolnym oraz zagrożeniach, z którymi mogą się zetknąć w czasie wypoczynku. Ponadto, na wszystkich poziomach nauczania wychowawcy wprowadzali do zajęć elementy programu profilaktycznego pn. „Spójrz inaczej”.

Wśród działań podejmowanych w ramach kampanii zadbaliśmy również o pedagogizację rodziców. W związku z tym pedagog i psycholog szkolny przeprowadzili prelekcję dla rodziców uczniów klas IV–V nt. „Dopalacze – współczesne zagrożenia dla dzieci i młodzieży”. Ponadto, na korytarzu szkolnym powstała gazetka o tematyce profilaktycznej, z której rodzice mogli pozyskać informacje o instytucjach świadczących pomoc na rzecz osób sięgających po środki psychoaktywne, uzależnionych oraz ich rodzin.

Działania edukacyjne objęły też grono pedagogiczne szkoły. Wszyscy nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu na temat środków psychoaktywnych, ich działania i konsekwencji ich zażywania prowadzonym przez pracownika działu profilaktyki straży miejskiej w Tychach.

Opracowała: Karolina Nosal, koordynatorka programu Zachowaj Trzeźwy Umysł na terenie szkoły.

Partnerzy 2001 – 2014: