Dzięki ZTU przekonaliśmy się, że mamy talent!
Zamość, woj. lubelskie

Dzięki ZTU przekonaliśmy się, że mamy talent! – Przedsięwzięciem, które bardzo zainteresowało uczniów Gimnazjum nr 4 im. Kardynał Stefana Wyszyńskiego w Zamościu, były warsztaty terapeutyczno-artystyczne. Uczestnicy tych spotkań, w atmosferze wzajemnego wsparcia, chętnie odkrywali swoje talenty – mówi koordynator ZTU Renata Sadowska-Bodziuch.

„Razem lepiej” – pod hasłem tegorocznej kampanii ZTU w Gimnazjum nr 4 im. Kardynał Stefana Wyszyńskiego w Zamościu promowaliśmy zdrowy styl życia oraz konstruktywne formy spędzania czasu wolnego.

Inicjatywą, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony naszych uczniów były warsztaty terapeutyczno-artystyczne. Podczas nich uczniowie mieli możliwość nie tylko w ciekawy sposób spędzić czas, poznać swoje możliwości i zdolności, ale także otrzymać wsparcie i zrozumienie ze strony rówieśników i prowadzących warsztaty.

Nad przebiegiem warsztatów czuwały: Renata Sadowska-Bodziuch – pedagog szkolny, szkolny koordynator kampanii ZTU oraz Małgorzata Hrycyk – nauczyciel plastyki.

Autor: Renata Sadowska-Bodziuch

Partnerzy 2001 – 2014: