XV Szkolne Biegi Uliczne 2015
Witkowo, woj. wielkopolskie

XV Szkolne Biegi Uliczne 2015 odbyły się pod patronatem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Krzysztof Szkudlarek, Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie.

Głównym celem imprezy była popularyzacja biegów, jako najprostszej formy uprawiania sportu wśród uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, ich aktywizacja i mobilizacja do systematycznego uprawiania kultury fizycznej w myśl hasła: „WYNIK TO JEDNO, A UDZIAŁ TO DRUGIE”. Drugim celem imprezy była realizacja głównych celów Kampanii Profilaktycznej w 2015 roku, czyli przeciwdziałanie bierności, bezradności i nudzie oraz zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży w myśl hasła: „UŻYWKOM MÓWIMY NIE - BIEGOM TAK !!!”.

Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie - Krzysztof Szkudlarek, który witając wszystkich zebranych, powiedział między innymi: „Każdy organizator stawia sobie jakieś cele i myślę, że dzisiaj te cele zostały już osiągnięte. Jednym jest pogoda, idealna na bieganie, a drugim to frekwencja. Bardzo cieszy mnie to, że tak wielu uczestników weźmie dzisiaj udział w biegach i tak wiele osób towarzyszy zawodnikom. Towarzyszą im zapewne rodzice, może i dziadkowie, a przecież te dzisiejsze biegi to nic innego, jak wspólna zabawa. Tutaj nie jest najistotniejszy wynik, ale najważniejszym jest liczny udział, który tworzy pewną atmosferę i popularyzuje bieganie. Coraz częściej widzimy ludzi biegających po naszych ulicach, drogach czy chodnikach. Świadczy to o tym, że warto biegać, by poprawić swoją kondycję. Dzisiejsze zawody to też rywalizacja, dlatego życzę każdemu tego pierwszego miejsca. Każdy uczestnik też będzie brał udział w losowaniu głównych nagród. Mamy trzy rowery oraz „pluszaka”, którego rozlosujemy w trakcie zawodów wśród wszystkich uczestników. Jeszcze raz życzę wszystkim miłej zabawy i XV Szkolne Biegi Uliczne uważam za otwarte”.

W XV edycji biegów rywalizowano w kategorii: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne, oddzielnie dziewczęta i chłopcy.

Łącznie w 24 rozegranych biegach wystartowało 424 zawodników.

Zawodnicy, którzy zajęli sześć pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy, a dodatkowo trzech najlepszych - pamiątkowe koszulki.

Wśród zawodników, którzy ukończyli bieg były losowane nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. Zawodnicy otrzymali dodatkowo medale pocieszenia ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie oraz Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Atrakcją były nagrody główne ufundowane przez sponsorów które losowane były wśród wszystkich, którzy ukończyli bieg w poszczególnych kategoriach :

W kategorii Oddział Przedszkolny: Maskotkę - ufundowaną przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie - wylosowała Kornelia Kujawska z Przedszkola Miejskiego w Gnieźnie.

W kategorii klasy I-IIII szkół podstawowych: Rower - ufundowany przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Witkowie - wylosowała Magda Nowaczyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie.

W kategorii klasy IV-VI szkół podstawowych: Rower - ufundowany przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie - wylosował Dawid Białas z Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.

W kategorii szkół gimnazjalnych: Rower - ufundowany przez Bank Spółdzielczy w Witkowie - wylosowała Sara Strzelecka z Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie.

Wszystkie dyplomy, medale i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego wręczali: Burmistrz Gminy i Miasta - Krzysztof Szkudlarek i jego Zastępca - Marian Gadziński, radni Rady Miejskiej - Henryk Mucha i Franciszek Bosacki oraz Dyrektor OKSiR w Witkowie - Stanisław Rajkowski.

Organizatorzy dziękują wszystkim tym, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia imprezy, a szczególnie druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie i funkcjonariuszom z Komisariatu Policji w Witkowie za fachowe zabezpieczenie trasy biegów, nauczycielom wychowania fizycznego za przygotowanie zawodników i techniczne przeprowadzenie biegów, Panu Piotrowi Jóźwikowi za prowadzenie spikerki zawodów, Pani Magdalenie Bekas za opiekę medyczną, a Martynie Galant, Damianowi Kokott i Szymonowi Jedwabnemu za pilotowanie biegów ulicznych.

Autor tekstu: Stanisław Antoszczyszyn

Zdjęcia: Krzysztof Dziel

Partnerzy 2001 – 2014: