Złoty certyfikat na sesji Rady Miasta!
Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie

Złoty certyfikat na sesji Rady Miasta! Aleksandrów Kujawski od lat prężnie bierze udział w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. W tym roku miasto otrzymało Złoty Certyfikat za aktywne działania na rzecz profilaktyki. Specjalne podziękowania odebrali także: burmistrz Andrzej Cieśla, Jerzy Erwiński, koordynator kampanii oraz Zbigniew Dembowski, przewodniczący MKRPA.

Głównymi założeniami kampanii są m.in.: przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom ryzykownym, jak sięganie po alkohol, papierosy czy inne środki psychoaktywne, wzmacnianie procesu edukacyjnego i wychowawczego w szkołach, wspierania rozwoju osobowości uczniów, rozwijanie umiejętności nawiązywania współpracy z rówieśnikami, motywowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego i pozytywnego kierowania swoim życiem.

W pierwszym etapie tegorocznej jubileuszowej XV edycji kampanii (1 kwietnia – 30 czerwca) organizatorzy przewidzieli 6 konkursów indywidualnych.

Wśród laureatów wybranych spośród tysięcy prac, które napłynęły z całej Polski, znaleźli się również uczniowie z aleksandrowskich szkół: Magdalena Łątkowska z Publicznego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego, Luiza Czerwińska z Publicznego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego, Daria Nowaczyk z Publicznego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego, Wiktoria Strzelecka z Publicznego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego, Agata Lipowska z Publicznego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego, Marta Jankowska z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Wybickiego.

Nagrody oraz okolicznościowe dyplomy zostały wręczone podczas sesji Rady Miejskiej 18 września 2015 roku przez burmistrza miasta dra Andrzeja Cieślę, zastępcę burmistrza Jerzego Erwińskiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Bogdana Wypija.

Organizatorzy kampanii w podziękowaniu i uznaniu za podejmowanie konsekwentnych wysiłków na rzecz wychowywania kolejnego pokolenia trzeźwych, twórczych i odpowiedzialnych Polaków uhonorowali certyfikatem dra Andrzeja Cieślę – burmistrza miasta, Jerzego Erwińskiego - koordynatora kampanii oraz Zbigniewa Dembowskiego – przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podziękowanie w formie Złotego Certyfikatu za aktywną współpracę otrzymało także miasto Aleksandrów Kujawski.

Materiał nadesłał Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim, fot. Stanisław Białowąs.

Partnerzy 2001 – 2014: