ZTU to cenne materiały profilaktyczne!
Krasnosielc, woj. mazowieckie

ZTU to cenne materiały profilaktyczne! O przedsięwzięciach w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł i Odpowiedzialny Kierowca opowiadają Marzenna Orzeł i Małgorzata Regulska, koordynatorki w PSP w Rakach.

Marzenna Orzeł, szkolny koordynator kampanii: Publiczna Szkoła Podstawowa w Rakach po raz kolejny przyłączyła się do kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem WARTO POMAGAĆ. Nauczyciele i uczniowie zostali zapoznani z celami kampanii, przekazano im bardzo cenne materiały profilaktyczne, przeprowadzono edukacyjno-profilaktyczne konkursy.

W czasie realizacji zadań staraliśmy się pokazać dzieciom, jak zdrowo spędzać czas wolny. W tym celu organizowano ogniska klasowe, wycieczki rowerowe. Odbył się wyjazd na basen. Wielką frajdą dla dzieci było pokazanie przez nauczycieli, jak bawili się, kiedy byli mali. Na przerwach organizowano zabawy dla dzieci pod hasłem „Zabawy naszych dziadków”. Obecnie nasze dzieci chętnie budują z klocków maszyny rolnicze i różne budowle. W szkole zorganizowano Dzień Rodziny.

Małgorzata Regulska, szkolny koordynator kampanii Odpowiedzialny Kierowca:

W ramach kampanii Odpowiedzialny Kierowca uczniowie klasy IV zdobywali wiedzę i umiejętności w celu uzyskania karty rowerowej. Przeprowadzonych zostało szereg lekcji teoretycznych zakończonych testem, który wszyscy pozytywnie zdali. Przeprowadzono też wiele zajęć praktycznych z zakresu poruszania się rowerem oraz udzielania pierwszej pomocy.

Na zakończenie całego cyklu zajęć zorganizowaliśmy wycieczkę rowerową, podczas której wykorzystaliśmy wszystkie nabyte wiadomości i umiejętności. Teraz z kartą rowerową możemy bezpiecznie przemierzać wakacyjne szlaki.

Materiał nadesłała Stanisława Gołaszewska.

Partnerzy 2001 – 2014: