U nas ZTU to już tradycja!
Kozy, woj. śląskie

U nas ZTU to już tradycja! Już tradycyjnie w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach realizowana jest kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł. Na lekcjach wychowawczych m.in. omawiano treści ujęte w ulotce profilaktycznej „Co dwie głowy, to nie jedna”, nawiązując do przysłowia, które nigdy nie traci na aktualności.

Proponowane przez organizatorów formy realizacji założeń kampanii, popularyzowane były w środowisku szkolnym poprzez działania samorządu oraz stronę internetową gimnazjum. Rozwijano i pogłębiano motywację do współdziałania z innymi oraz chęć udzielania i przyjmowania pomocy.

U nas ZTU to już tradycja!  Kozy, woj. śląskie

Różnorodność form proponowanych w ramach kampanii pozwoliła wyposażyć uczniów w umiejętność współpracy i współdziałania w grupie, zespole oraz wykorzystać swój potencjał w procesie samorealizacji w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Ponadto pozwoliła uświadomić uczniom konieczność stawiania sobie życiowych celów i zadań, podejmowania nowych wyzwań, dokonywania krytycznej oceny sytuacji, dostrzegania zagrożeń i podejmowania zachowań asertywnych.

Uczniowie włączyli się do udziału w proponowanych konkursach: wykazywali się wiedzą z zakresu sportu w konkursie internetowym „Zagrywka w punkt”, ponadto prezentowali swój potencjał i umiejętności w konkursie plastyczno-literacki „Razem lepiej”. Dużym wyzwaniem dla naszych uczniów okazał się konkurs „Szukamy młodych mistrzów”, w którym na specjalnej stronie internetowej prezentowali swoje dotychczasowe osiągnięcia.

Ponadto ciekawą formą aktywności sportowej, skierowaną do uczniów klasy 1-3 był zorganizowany w czerwcu Rajd Górski na Hrobaczą Łąkę połączony z pieczeniem kiełbasek. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoje możliwości, sprawność i kondycję fizyczną.

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, wśród uczniów kl. 3 zostały przeprowadzone badanie ankietowe „Młodzi i substancje psychoaktywne”, które są formą ewaluacji badań przeprowadzonych w 2014 r. Celem powyższego przedsięwzięcia, było przeprowadzenie pomiaru natężenia zjawiska używania substancji psychoaktywnych oraz problemu dostępności tych substancji. Wyniki będzie można porównać zarówno z rezultatami badania regionalnego (poziom województwa), jak i całego kraju.

Autor: Sprawozdanie przesłała Romana Bulanda-Frączkiewicz.

Partnerzy 2001 – 2014: