Wiosna z kampanią ZTU
Praszka, woj. opolskie

Realizacja przedsięwzięć w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w PSP nr 3 w Praszce rozpoczęła się od spotkania koordynatora kampanii Beaty Korc z wychowawcami i nauczycielami współpracującymi: Beatą Kossakowską, Bartoszem Pawlakiem i Aleksandrą Paprotną.

Wiosna z kampanią ZTU! Wszyscy zostali zapoznani z celami i hasłem tegorocznej kampanii: WARTO POMAGAĆ, programem przedsięwzięć, konkursami, ponadto rozdane zostały ulotki profilaktyczne oraz rozwieszone plakaty profilaktyczne reklamujące kampanię.

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia: Konkurs plastyczno-literacki: „WARTO POMAGAĆ”. maj 2015 r; konkurs plastyczny: Plakat antyalkoholowy – maj/czerwiec 2015 r.; pogadanki na lekcjach wychowawczych (z wykorzystaniem ulotek profilaktycznych): „JA – TY - MY” - maj 2015 r; na lekcjach wychowania fizycznego: „ZDROWE ZAGRANIE” – maj 2015 r.

Zorganizowano też spotkanie wychowawców z rodzicami, z wykorzystaniem ulotek profilaktycznych „JAK POMAGAĆ DZIECIOM” – kwiecień 2015 r.

Przygotowano też prezentację prac uczniów biorących udział w konkursach plastycznych: warto pomagać, plakat antyalkoholowy, agresji i przemocy mówię nie.

Zorganizowano apel profilaktyczny nt. agresji i przemocy mówię NIE i obchody Dnia Dziecka, czyli świętowanie radości życia, manifestacja pogody ducha, rozgrywki sportowe, rozdanie dyplomów z konkursów – 1 czerwca 2015 r.

Autor: Informację przygotowała Beata Korc, koordynatorka kampanii ZTU.

Partnerzy 2001 – 2014: